Friday, 27 November 2009

ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ

ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ

ϯϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ
ⲥⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϩⲟⲩⲓ
ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ
ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ
ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ
ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲉ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲟⲩⲕⲓ
ⲁⲓⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ
ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲱⲧ ⲉⲡϣⲱⲓ
ⲛⲓϣϣⲏⲛ ϩⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ

ϧⲁ ϯⲓⲁⲗ ⲉⲧⲕⲏϣ ϯⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲥ
ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ
ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱ
ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲧϫⲱϣ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲉⲑⲓⲏⲥ

ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲥ
ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲟⲩⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ
ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲙⲟⲩⲕⲓ ⲉⲛⲉϩ
ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϩⲁⲗⲁⲓ

Ⲁⲑⲱⲣ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲅ̅ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ ⲁⲯ̅ⲕ̅ⲋ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛⲭⲉⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲫⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲓⲕⲁϯ ⲉⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲑⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀Ⲁⲑⲱⲣ(ϩⲁⲧⲱⲣ) ϯϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ϫⲉ ϥϩⲟⲗϫ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲫⲣⲏ ϣⲁϥϯⲁⲥⲟⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϣⲁⲩϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ.ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲱϯ ϩⲓ ⲛⲉⲛⲟⲩⲟϫⲓ ⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ϣⲁⲩϯⲫⲓ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϥⲱⲓ ⲉⲧⲭⲏⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲧⲓⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲛⲓϣϣⲏⲛ ϣⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲉⲛⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲧϣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϭⲁϫ ϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲟⲩⲱⲧ. ϣⲁϥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲉ ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ. ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲥⲛⲏⲛⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲥⲉϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ. ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲥⲓϯ ⲛ̀ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲩϣⲁⲛϥⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϭⲟⲥϫⲉⲥ.ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲉⲧⲏⲓⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ