Saturday, 26 August 2017

ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϭⲟⲥϫⲉⲥ

 ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϯⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲓⲉⲣⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲗⲁⲥ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥ̀ⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲉⲥⲥⲙⲏ ⲉⲧϩⲟⲗϫ. ϣⲁⲥⲣⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲗⲏⲗ ⲥⲉⲧⲱⲃϩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲥ. ⲁⲩⲭⲁ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲓ̀ ⲉϩⲣⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ⲱ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲉⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲥⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟ ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ϣⲁⲩⲧⲥⲟ ⲧⲉϣⲁⲓ ⲁϭⲛⲉ ϧⲏⲓⲃⲓ. ⲧⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲡⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲉϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲡⲉϫⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲣⲱⲛ ⲁϥⲙⲟϩ ⲛ̀ⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.  ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲉⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲱⲛⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲣⲁⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲩϥⲱⲧ ⲓⲉ ⲥⲉϣⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲓⲉ ⲥⲉϯⲏⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛϩⲏⲕⲓ ⲛⲉ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲧⲁϥϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥϧⲣⲱⲟⲩ  ⲁϥⲙⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲥϯⲙⲟⲩⲉ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲟϩ. ⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡϣⲁⲗ ϩⲁⲗⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲛⲓⲕⲁⲕⲟⲩⲫⲁⲧ ⲁⲩϫⲱⲕⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲟⲩ ⲉⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ϩⲓ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϯⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲥϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲧⲉⲙⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁϧⲱⲙ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ. ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲓⲉⲣϩⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲛⲓⲓⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ ⲙⲁϣⲑⲱϯ ⲙ̀ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲁⲥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲁⲣⲓⲃⲟⲏⲑⲓⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ϯϩⲟϯ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ ⲉⲣⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲛ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛⲓϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲁⲛⲍⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲁⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϫⲟⲩϣ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲫⲣⲏ ⲁⲥⲥⲉⲕⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲓϥⲓ ⲁⲥⲑⲱⲙ ⲛ̀ⲣⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲁⲥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ.

ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲁⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙ. ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ϫⲉ ⲥⲛⲁⲓ̀ ̀ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲓⲉ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ.

ⲉⲧⲁ ⲫⲣⲏ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩϫⲱⲙ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲥⲥⲱⲃⲓ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ. ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲟⲩϩⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲣⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗⲁϫ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲥⲱⲛϧ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϯϩⲑⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲥ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲣⲉⲙⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲕⲥⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ. ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙϩⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ.


 

Wednesday, 23 August 2017

ⲉⲧⲁⲛⲣⲓⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ

ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲁⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲧ ⲛ̇ⲟⲩⲙϩⲁⲩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲧⲁⲫⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϩⲃⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ. ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̇ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲉⲛⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲩⲓ ⲓⲉ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲱⲛⲥ. ϥⲣⲱϣⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲛ̇ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ. ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲙ̇ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲭⲱⲛⲥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ. ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲏϣ ϩⲓ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲱϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ. ⲁⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ.

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̇ϫⲱⲙ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̇ⲧⲟⲩϯⲧⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ ⲉⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ϥⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ϭⲓϩⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲁⲥⲭⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ. ⲥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϩⲓ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲙⲱⲓⲧ ⲭⲏ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲫⲁⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲙⲙⲟϣⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲣⲱϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲁϥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ. ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ. ⲁⲛϭⲓⲥⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲁⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̇ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ϣⲁⲛϭⲓⲧⲁⲓⲟ ϫⲉ ⲁⲥϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲗⲁⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲉⲩⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲥϩⲱⲗ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲗ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲙ̇ⲙⲟⲥ . ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲁⲡ ⲛ̇ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̇ⲧⲁⲉⲣϩⲱⲃ. ⲛ̇ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ. ⲥⲛⲁϣⲧ ⲇⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲛϩⲉⲣⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ. ⲉⲓⲉⲭⲁⲣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲁⲛⲫⲟϩ 

Tuesday, 22 August 2017

ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ

ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲧⲥ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲑⲏⲓ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̇ⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲁϧ ⲙⲱⲣⲏⲥ ⲑⲉⲟⲇⲱⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲓⲉ ⲡⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲃⲁ ⲇⲓⲙⲓⲧⲣⲓⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ. ⲥⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̇ⲡⲓϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓϣⲉⲙϣⲓ ⲕⲏⲛ ϣⲁⲩⲭⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲉⲃⲥⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ. ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ.  

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲙ̇ⲡⲏⲓ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲁⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲏⲟⲩ. ⲁⲩⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲉⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.

ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ. ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲱϣ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲙⲉⲧⲁⲣⲁⲃⲏⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲱϣ, ⲛⲉⲙ ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲛ̇ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̇ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ.

ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲉⲑⲙⲟⲥϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ.

ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲕⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁⲓϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲁⲱ. ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲱⲧⲡ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲙϩⲥⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙ̇ⲡⲟⲩϫⲱⲛⲧ ⲉⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϧⲟⲑⲃⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩϯϩⲁⲡ ⲉϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ. ϯϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲙⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲧ. ⲡϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲭⲣⲱⲙ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲟ ⲙ̇ⲡⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲉⲛϯϩⲁⲡ ⲉⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲡⲁⲓϫⲱⲛⲧ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̇ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ. ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲛ̇ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ Ⲛⲟⲩⲃⲓⲁ. ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲁⲩⲱⲡ ⲛ̇ⲛⲓⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉⲧⲓⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. 

ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ  ⲙ̇ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ϩⲱⲓⲙⲓ. ⲡⲁϫⲟⲓ ⲉⲧⲥⲱⲣⲉⲙ ϥⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲓⲗⲓⲙⲏⲛ ⲓⲉ ⲡⲓⲭⲣⲟ. ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ϫⲱⲛⲧ ⲓⲉ ϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ. ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ϣⲁⲩϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲁϫⲓⲙⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ. ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ϩⲁⲛϭⲁϫ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ϩⲁⲗⲁⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲫⲣⲏ. ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲑⲟⲙⲥ ⲓⲉ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲓⲉ ϫⲓⲙⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲕⲉⲙⲱⲓⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̇ⲡⲱⲛϧ ⲓⲉ ⲫⲙⲟⲩ.


Monday, 21 August 2017

ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲓ̄ⲉ̄ ⲙ̇ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲁ̣ⲯ̄ⲗ̄ⲅ̄ ⲙ̇ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ
ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲓⲉ ⲉⲣⲟ. ϣⲁⲓⲧⲱⲛⲧ ⲙ̇ⲫⲛⲁⲩ ⲛ̇ϣⲟⲣⲡ ⲉⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲓϣⲓⲛⲓ ⲙ̇ⲙⲓⲛ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲱϣ ⲛ̇ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̇ⲡⲁⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧ̇ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲓⲥⲓⲁ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ϣⲁⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ϩⲁⲛⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲉϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̇ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲁⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲯⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲣ̇ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ.

ⲛⲏⲉⲧⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲧϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲑⲟ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲗⲉⲝⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲡⲉⲧⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲡⲱϥⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲧⲱⲛⲕ.

ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲛ̇ϧⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥϯⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛ̇ⲛⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ. ⲡⲁⲙⲁⲛⲛⲫⲟϩ ⲡⲉ ⲛ̇ⲧⲁⲱⲛϧ ⲛ̇ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ. ⲁϥϣⲁⲛ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲛ̇ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲓ. ⲁⲣⲉϣⲑⲉⲙ ⲟⲩϩⲗⲓ ⲱϣ ⲓⲉ ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ϯⲛⲁⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ϫⲉ ϣⲁⲓϭⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛ̇ⲧⲁⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̇ϯϩⲓⲱⲓϣ ⲁⲛ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ.ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁⲥⲧⲥⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲩⲟⲏ ϣⲁⲥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ.

Thursday, 17 August 2017

ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲓ̄ⲁ̄ ⲙ̇ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲁ̣ⲯ̄ⲗ̄ⲅ̄ ⲙ̇⳥

ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲫⲓⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ϣⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ

ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲗⲁⲗ ⲛ̇ⲁϫⲟⲗϯ ́(ⲧⲣⲉⲛⲟ). ⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲙ̇ⲡⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̄ϯ ⲁⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧϥ ⲛ̇ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲓⲥ. ⲁⲟⲩⲥϧⲉⲥⲙⲏ ́(ⲕⲁⲥⲉⲧⲁ)  ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲉⲥϣⲉⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̇ⲧⲟⲟⲩⲓ. ⲁⲡⲓⲥϧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ⲙ̇ⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ  ⲡⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲁ ⲡⲓⲙⲟⲛⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ϣⲓϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̇ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̇ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϫⲉⲛϫⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̇ⲡⲁϩⲏⲧ.

ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̇ⲡⲓϣⲱ̄ϣ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ϣⲏⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲛ̇ⲑⲟⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ  ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲛ̇ⲓⲱⲧ.

ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲟ. ⲁⲓϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲓⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ. ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ. ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ.

Ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲁϩⲟ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲭⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̇ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲥ̇ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲱϣ ⲡⲉ ⲉϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.
Ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲁⲓϫⲉⲛⲉⲛ ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲁϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ.
ⲁϥϣⲁⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉϩⲥⲓ ⲛⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ. Ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ
ⲛ̇ⲟⲩⲕⲟⲩⲙⲡⲓⲟⲩⲧⲉⲣ (ηλεκτρονικός υπολογιστής) ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲙ̇ⲙⲟϥ ⲉⲓϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲁⲩ. ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲥⲥϧⲁⲓ ⲙⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛϯⲁⲅⲓⲁ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ. ⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲕⲟⲩⲙⲓⲟⲧⲉⲣ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲓ
ⲙ̇ⲡⲓⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓ ⲡⲓⲑⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲛ.

Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ, ⲁⲓϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲛ̇ϩⲁⲛⲕⲉϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲱⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
Ⲁⲓⲱϣ ⲛⲟⲩϫⲱⲙ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ϣⲣⲱⲓⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ
ⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ. Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̇ⲧⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲓⲛⲥⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. Ⲁⲓ̇ⲓⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲉⲧⲁϥϯⲕⲁϯ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲑⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ.
Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲧ ⲛⲁⲃⲟⲧ, ⲁⲓⲉⲣⲧⲉⲗⲉⲫⲱⲛⲓⲛ ⲛ̇ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϯⲙⲁϯ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲛⲉ ϣⲁⲓⲣⲱⲓⲥ ϣⲁ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̇ⲙⲏⲧ ⲛ̇ⲥⲟⲩⲥⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲧⲁⲓⲟ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ
ⲁϥϯⲙⲁϯ ⲛⲧⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ.

Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲥⲁϧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛⲧⲁⲱϣ, ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲡⲓⲥⲁϧ Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ϥⲁⲣⲓⲇ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ Ⲙ̇ⲡⲁϯϭⲓϧⲟⲧϧⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̇ⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲛⲧⲁϣⲧⲉⲙϭⲓϧⲧⲟϧⲉⲧ.
Ϩⲓ ⲡⲓⲓⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲧ(ⲇⲓⲁⲇⲓⲕⲧⲩⲟ), ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲫⲏⲣ ⲛ̇ⲧⲏⲓ ⲁⲛⲉⲣⲟⲩϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲣⲱⲧ ϩⲓⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲟⲃⲓ ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲢⲉⲙⲈⲛⲬⲏⲙⲓ. ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲱϣ.

Ⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲁϣ ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϯⲙⲓ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲗⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲉⲙⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲙ̇ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ.
Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ϣⲁϥⲓⲕ Ⲇⲉⲙⲓⲁⲛ. ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ, ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲪϯ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ.

ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ Ⲙⲁϫⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲓⲑⲉⲗⲏⲗ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲙ̇ⲫⲛⲏⲃ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ. ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ́ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲛⲁⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲏⲥ.
ϯⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲁⲥ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̣̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̇̀ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲓⲃϯ ⲉⲡⲉⲛⲗⲁⲥ.
ⲙ̇ⲡⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ́ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ́ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ.  ⲙ̇ⲙⲟⲛϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲁⲡ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲓⲧⲥⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲉⲥϣ̇ϣⲏⲛ.
ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ́ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ́́ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ.  ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥ̇ⲱⲛϧ ⲛ̇ϧⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ.

Wednesday, 16 August 2017

ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ

ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ:
ϩⲁⲛⲁϫⲱⲟⲩⲓ, ϩⲁⲛⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.
ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ

Wednesday, 9 August 2017

ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟ


ϯϭⲱⲛⲧ

ϯϭⲱⲛⲧ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ

.......................ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲗⲁⲥ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩⲓ

ϯⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̇ⲛⲛⲁⲕⲁⲥ

ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡϫⲓⲛⲭⲁⲣⲱϥ

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁϣⲥⲁϫⲓ

... ϯⲑⲱⲙⲥ ⲛ̇ⲛⲁⲕⲁϣ

ⲉⲑⲣⲟⲩⲣⲱⲧ ⲉⲛⲟⲩⲭⲁⲕⲓ

ⲧⲛⲁϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲗⲓ

ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲱⲙⲥ ⲉⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩⲃⲉ ⲡϩⲟ ⲙ̇ⲫⲁϣⲓ

..... ϯⲥⲟⲙⲥ ⲉⲟⲩϭⲁϫ


______________________________________________________________________

ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ


ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲛⲉϩ

ϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ

ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲟϫ

ϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⲛ̇ϩⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ


ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ

ϩⲁⲛⲫⲟϫⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧϧⲁⲉ

ⲟⲩⲏⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ

ⲙ̇ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲱⲓⲙⲓ

ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ϩⲁⲛϣⲓⲛⲓ ⲥⲉϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ

ⲛ̇ⲁⲧϫⲱⲟⲩ


ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲗⲁⲥ

ⲛⲓϩⲓⲕⲟⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ

ⲙⲉϣⲁϥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ

ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ


ⲥⲉⲡⲉⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ

ϯⲭⲁ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩϫⲁⲓ

.......... ⲟⲩϫⲁⲓ


____________________________________________


ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ

ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

........ ⲙⲏⲓⲛⲓ

ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ . . .

. . . . . . . ⲱⲛϧ

ⲓⲉ ⲥⲛⲏⲓⲛⲓ
ⲟⲩ ...

ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲧϧⲁⲉ


ϩⲁⲛϫⲟⲣϯ

ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲩⲉ ⲙ̇ⲫⲣⲏ

ⲫⲟⲣϫ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ
ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲙ́ⲃⲉⲣⲓ

ϩⲓϯⲫⲟⲣϣⲓ
ϩⲁⲛⲉⲥⲉⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲉ
ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲑⲏⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲃⲉ
ⲡⲓⲧⲏⲗⲉϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ
ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲗϧⲟⲗⲟⲩ
ⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ
ⲉⲩϫⲱ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ
ⲑⲱⲙⲥ ⲙ̇ⲙⲟⲛ

ⲟⲩⲧⲏⲗⲉⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲙ́ⲃⲉⲣⲓ
ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲃⲉⲃⲓ
ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲏⲃⲓ
ϧⲉⲛϣⲛⲉ ⲛ̇ϩⲟⲙⲧ
ϧⲁ ⲧⲫⲉ ⲛ̇ϫⲱⲛⲧ
ⲛⲁⲛⲉ ⲧⲟⲟⲩⲓ

Monday, 7 August 2017

ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ

ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲕ

ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̇ⲡⲓϣⲱ̄ϣ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ϣⲏⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲛ̇ⲑⲟⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ  ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲛ̇ⲓⲱⲧ.

ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲟ. ⲁⲓϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲓⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ. ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ. ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲓϭⲓⲱⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲭϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲁⲥ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̣̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̇̀ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲓⲃϯ ⲉⲡⲉⲛⲗⲁⲥ.

ⲙ̇ⲡⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ́ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ́ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ.  ⲙ̇ⲙⲟⲛϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲁⲡ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲓⲧⲥⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲉⲥϣ̇ϣⲏⲛ.

ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ́ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ́́ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ.  ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥⲱⲛϧ ⲛ̇ϩⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ.