Monday, 21 August 2017

ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲓ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲓ̄ⲉ̄ ⲙ̇ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲁ̣ⲯ̄ⲗ̄ⲅ̄ ⲙ̇ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ
ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲓⲉ ⲉⲣⲟ. ϣⲁⲓⲧⲱⲛⲧ ⲙ̇ⲫⲛⲁⲩ ⲛ̇ϣⲟⲣⲡ ⲉⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲓϣⲓⲛⲓ ⲙ̇ⲙⲓⲛ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲱϣ ⲛ̇ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲙ̇ⲡⲁⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧ̇ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ. ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲓⲥⲓⲁ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ϣⲁⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ϩⲁⲛⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲉϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̇ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲕⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲃⲱⲗ ⲛ̇ⲛⲁⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛⲕ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲯⲥⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲣ̇ ⲛ̇ⲣⲟⲙⲡⲓ.

ⲛⲏⲉⲧⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲉⲧϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲛⲍⲏⲃ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲑⲟ. ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲗⲉⲝⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲓⲛⲁⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲡⲉⲧⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲣⲡⲱϥⲱⲃϣ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲟⲩⲛⲕ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲧⲱⲛⲕ.

ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲟⲛϧ ⲛ̇ϧⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥϯⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛ̇ⲛⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ. ⲡⲁⲙⲁⲛⲛⲫⲟϩ ⲡⲉ ⲛ̇ⲧⲁⲱⲛϧ ⲛ̇ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ. ⲁϥϣⲁⲛ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲛ̇ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲓ. ⲁⲣⲉϣⲑⲉⲙ ⲟⲩϩⲗⲓ ⲱϣ ⲓⲉ ϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ϯⲛⲁⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ϫⲉ ϣⲁⲓϭⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛ̇ⲧⲁⲥϧⲁⲓ ϫⲉ ⲛ̇ϯϩⲓⲱⲓϣ ⲁⲛ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ.ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲁⲥⲧⲥⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲩⲟⲏ ϣⲁⲥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ.

2 comments:

Kamal Ishaq said...

Aktho'n?
(o'= omega)

Bashandy said...

ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ ⲉⲑⲟⲩⲉⲥⲑⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲕ