Saturday, 26 August 2017

ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϭⲟⲥϫⲉⲥ

 ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϯⲛⲁⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲓⲉⲣⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲗⲁⲥ. ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥ̀ⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲱ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲧⲉⲥⲥⲙⲏ ⲉⲧϩⲟⲗϫ. ϣⲁⲥⲣⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲗⲏⲗ ⲥⲉⲧⲱⲃϩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲥ. ⲁⲩⲭⲁ ⲛⲟⲩϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϧⲓⲥⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲓ̀ ⲉϩⲣⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ

ⲱ ϯϣⲉⲗⲉⲧ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲉⲉⲣⲫⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲥⲉⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟ ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ϣⲁⲩⲧⲥⲟ ⲧⲉϣⲁⲓ ⲁϭⲛⲉ ϧⲏⲓⲃⲓ. ⲧⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲣⲡⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲧⲉϫⲓϫ ⲟⲩⲟϩ ϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲧⲉⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲡⲉϫⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲣⲱⲛ ⲁϥⲙⲟϩ ⲛ̀ⲣⲁϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ.  ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲉⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲱⲛⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϫⲉⲙ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲣⲁⲏⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲓⲉ ⲁⲩϥⲱⲧ ⲓⲉ ⲥⲉϣⲱⲛⲓ ⲓⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲓⲉ ⲥⲉϯⲏⲑⲏⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ϩⲁⲛϩⲏⲕⲓ ⲛⲉ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲧⲁϥϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥϧⲣⲱⲟⲩ  ⲁϥⲙⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ. ⲁⲥϯⲙⲟⲩⲉ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲟϩ. ⲁⲥⲓⲁ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲡϣⲁⲗ ϩⲁⲗⲁⲓ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ. ⲛⲓⲕⲁⲕⲟⲩⲫⲁⲧ ⲁⲩϫⲱⲕⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲟⲩ ⲉⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ϩⲓ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϯⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲥϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲧⲉⲙⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁϧⲱⲙ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ. ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲓⲉⲣϩⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲁⲛⲓⲓⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ ⲙⲁϣⲑⲱϯ ⲙ̀ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲁⲥϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲁϫ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲁⲣⲓⲃⲟⲏⲑⲓⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲛⲟⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ϯϩⲟϯ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲛⲉⲥⲱⲥ ⲉⲣⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲛ.

ⲉⲧⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲟ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛⲓϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲁⲛⲍⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ. ⲁⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϫⲟⲩϣ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲫⲣⲏ ⲁⲥⲥⲉⲕⲑⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲓϥⲓ ⲁⲥⲑⲱⲙ ⲛ̀ⲣⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲃⲁⲗ ⲁⲥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲁⲑⲟⲩⲱⲛϩ.

ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ ⲛⲁⲩϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙ. ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲑⲱⲛ ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ϫⲉ ⲥⲛⲁⲓ̀ ̀ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲓⲉ ϯⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ.

ⲉⲧⲁ ⲫⲣⲏ ⲇⲉ ϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩϫⲱⲙ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲥⲥⲱⲃⲓ ⲉⲧⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ. ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲣⲟⲩϩⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲣⲟⲩⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗⲁϫ. ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲥⲱⲛϧ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϯϩⲑⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲣⲡ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲟⲩ ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲛⲥ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲣⲉⲙⲟⲩ. ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲉⲣϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁⲕⲥⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲓ. ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲧⲉ ⲧⲉⲕϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙϩⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ.


 

No comments: