Wednesday, 23 August 2017

ⲉⲧⲁⲛⲣⲓⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲛⲁⲩ

ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲁⲥ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲧ ⲛ̇ⲟⲩⲙϩⲁⲩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲭⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲥⲧⲁⲫⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϩⲃⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁϥϩⲱⲗ. ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̇ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲉⲛⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲩⲓ ⲓⲉ ⲛⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲁⲛ ⲟⲩⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲱⲛⲥ. ϥⲣⲱϣⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲛ̇ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲥϧⲁⲓ. ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲉⲣⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲙ̇ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲭⲱⲛⲥ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ. ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲃⲏϣ ϩⲓ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲱϣ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲕⲁϯ. ⲁⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̇ⲧⲟⲩϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲟⲑⲙⲉⲥ.

ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̇ϫⲱⲙ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̇ⲧⲟⲩϯⲧⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ ⲉⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲁϥϣⲁⲛⲟⲩⲁⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ. ϥⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̇ⲧⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ϭⲓϩⲏⲟⲩ ⲓⲉ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ. ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲁⲥⲭⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲗⲁⲥ. ⲥⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϩⲓ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ. ⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲙⲱⲓⲧ ⲭⲏ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲁⲓⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲫⲁⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲁⲙⲙⲟϣⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲣⲱϣⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲁϥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ. ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲡⲉ. ⲁⲛϭⲓⲥⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϯⲱⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲁⲛⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̇ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ ϣⲁⲛϭⲓⲧⲁⲓⲟ ϫⲉ ⲁⲥϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲗⲁⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲙⲉⲩⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲥϩⲱⲗ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲥϩⲱⲗ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲙ̇ⲙⲟⲥ . ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯϩⲁⲡ ⲛ̇ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̇ⲧⲁⲉⲣϩⲱⲃ. ⲛ̇ⲧⲁⲫⲙⲏⲓ ⲥⲙⲟⲧⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ. ⲥⲛⲁϣⲧ ⲇⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲛϩⲉⲣⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ. ⲉⲓⲉⲭⲁⲣⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲁⲛⲫⲟϩ 

2 comments:

botroc100 said...

سلام
أنا رديت على رسالتك الأخيرة فى مجموعة ياهو لكن الأدمن يظهر لن ينشرها ، وإذا لم تنشر الرسالة مش هأكتب فى المجموعة دى تانى
مرقس 14000

Bashandy said...

ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲁⲕ ⲫⲛⲏⲃ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ 14000
ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲉⲣⲟⲩⲱ ϯⲟⲩⲉⲙϩⲑⲏⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲕⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲥⲱⲥⲕ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛⲁϥϭⲗⲉⲙⲗⲱⲙ ⲡⲉ