Tuesday, 3 October 2017

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϥⲁⲣⲓⲇ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲙⲁⲥϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲭ̄ⲛ̄ⲃ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲇⲉⲗⲧⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩϯⲙⲓ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁϧⲏⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲛⲟⲩϥϧⲏⲧ. ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲏⲏⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ϣⲁⲣ ϧⲉⲛ ϩⲉⲗⲓⲟⲡⲟⲗⲓⲥ.  ⲁϥⲙⲉⲛⲣⲉ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲫⲛⲏⲃ ⲃⲁϩⲓⲃ ⲁⲑⲁⲗⲗⲁ (ⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲅⲣⲉⲅⲱⲣⲓⲟⲥ) ϫⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲧⲱⲧⲉⲣ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲟⲩⲁϩⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ. ⲁϥϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲛⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲓⲁⲫⲉ ⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲫⲛⲏⲃ ⲁⲓⲟⲩⲃ ⲫⲁⲣⲁϫ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ. ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ.

ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲡⲓⲁⲫⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲉⲧⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥϩⲓⲡϩⲟ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲟⲩ. ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲙⲱⲛⲁ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ ⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲓⲉⲃ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡⲉⲧⲱⲡ. ⲁϥⲫⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲕ̄ⲉ̄ ⲛ̀ϫⲱⲙ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲩⲥϧⲉ ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ ⲙⲁⲣⲉⲛⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲏϯ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲁⲅⲅⲗⲓⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥϧⲏⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲁϭⲛⲉ ϧⲓⲥⲓ.

ⲉⲧⲁ ⲡⲥⲏⲟⲩ ϣⲓⲃϯ ⲁϥⲓ̀ ⲛϫⲉ ⲟⲩⲕⲉ ⲁⲫⲉ ⲉⲡⲓⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲥϧⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉϩⲁⲛⲛⲁⲃ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲁⲛⲓ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ. ⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲓ̇ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲉⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲫⲛⲏⲃ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥϭⲓⲥⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲙⲁϯ  ⲁⲩϧⲟϧⲉⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲁ ϯⲥⲩⲛⲉⲓⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲯ̄ⲑ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.  ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ϧⲁ ⲡϫⲓⲛⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲁⲛϧⲟⲥ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲕⲁⲡ ⲥϧⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲇ,ⲑ,ⲩ,ⲟⲩ,ϫ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲓⲛⲕⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲧⲁϩⲛⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧϭⲟⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲁ̣ⲯ̄ⲕ̄ⲅ̄ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.

ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁⲧⲟⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲭⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲟ̄ⲇ̄ ⲛ̀ⲥϧⲉⲥⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̈ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲧⲱⲃ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. ⲙⲁⲣⲉϥϫⲉⲙⲁϩⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̈ⲧⲉϥⲉⲣⲛⲉⲃⲁϩⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲙⲁϩⲓ.

No comments: