Monday, 2 October 2017

ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ

 ⲡⲓⲥⲁϧⲟ ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲡⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥⲁⲁⲕ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲡⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛⲥⲟⲩ ⲡⲁⲟⲡⲓ ⲁⲭⲝⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̄ⲏ̄ ϧⲁ ϯⲯⲁⲗⲓ ⲃⲁⲧⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲅ̄ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲅⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉ ϩⲱϯ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ϫⲉ

ⲭⲱⲗⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϣⲣⲱⲓⲥ
ⲱ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲥⲉⲃⲉⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲡϭⲟⲓⲥ
ⲛⲉⲙ ϯⲫⲩⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲁϥⲁⲓⲥ
ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲣⲓϩⲟⲩⲟϭⲁⲥϥ

Ⲁⲣⲓⲯⲁⲗⲓⲛ:
Ⲱⲥⲁⲩⲧⲱⲥ ⲡⲉⲕⲃⲱⲕ ⲡⲓⲡ̀ⲧⲱⲭⲟⲥ
Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲁ̀ⲣⲓⲧϥ ⲉϥⲟⲓ ⲛ̀ⲉ̀ⲛⲟⲭⲟⲥ
ⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲥ ⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ
ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲣⲓϩⲟⲩⲟ̀ ϭⲁⲥϥ

ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲓⲍ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲧⲉⲕⲥⲱⲟⲩⲛ ⲉⲕⲉⲱϣ ⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲥⲧⲩⲭⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

ⲩⲛⲇⲟⲝⲁⲥⲑⲱⲙⲉⲛ ⲏⲙⲉⲣⲁⲛ: ⲉⲑⲃⲏϯ ⲱ ϯⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ: ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙⲡⲉⲣⲁⲛ : ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ ⲥⲉ ⲁⲇⲓⲭⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ̀.
ⲥⲡⲓⲗⲉ ⲕⲉ ⲁⲅⲓⲱⲧⲉ̀ⲣⲁ: ⲡⲁⲥⲏⲥ ⲕⲧⲏⲥⲉⲱⲥ ⲇⲓⲁ̀ⲡⲁⲛⲧⲟ̀ⲥ: ⲕⲉ ⲏⲕⲟⲣⲏ ⲁⲗⲏⲑⲉⲥⲧⲉ̀ⲣⲁ: ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲙⲪϯ ⲁⲙⲓⲁⲛⲧⲟⲥ.
ⲱⲙⲁⲗⲉ̀ⲟⲥ ⲡⲟⲗⲩⲉ̀ⲗⲉⲟⲥ: ⲁϥⲓ̀ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲥⲉⲥⲁⲣⲕⲱⲙⲉ̀ⲛⲟⲥ: ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲙⲟⲩⲙⲓ ⲩⲕⲗⲉⲟⲥ: ⲉⲛ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲑⲁⲩⲙⲁⲝⲉⲛⲟⲛ.
ⲉ ⲇⲓ ⲁⲩⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ: ⲉⲛ ⲥⲧⲓⲭⲉⲣⲁ ⲕⲉ ⲁⲛⲧⲓ̀ⲫⲱⲛⲟⲛ: ⲕⲉ ⲇⲓⲁ̀ⲥⲟⲩ ⲉⲡⲉⲛⲟⲩⲙⲉⲛ: ⲓⲡⲱⲙⲉⲛ ⲇⲉ
ⲉⲡⲓ̀ⲫⲁⲛⲟⲛ.
ⲥ ⲡϣⲏⲣⲓ ⲛⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲑⲣⲱⲉⲃ: ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛϥ ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲉⲧⲁⲥⲁⲡϣⲱⲓ: ⲛⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲱ ϯⲁⲧⲑⲱⲗⲉⲃ:ⲁ̀ⲣⲉⲉⲛϥ ⲉϥⲧⲁⲗⲏⲟⲩⲧ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉϫⲫⲟⲓ.
ⲉⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲉ ⲛϫⲉ ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ: ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲛϧⲏⲧⲥ ⲉⲩⲥⲟⲡ: ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲕⲉ ⲭⲁⲣⲓⲧⲱⲙⲉⲛⲏ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲉⲱ̀ ⲑⲏⲉⲑⲩ.

ⲁⲛϣⲁⲛⲱϣ ⲙⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛⲥⲧⲩⲭⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ ⲧⲉⲛⲛⲁϫⲓⲙⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲟⲛ ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ

ⲩⲛⲇⲟⲝⲁⲥⲑⲱⲙⲉⲛ ⲏⲙⲉⲣⲁⲛ: ⲉⲑⲃⲏϯ ⲱ ϯⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ: ⲁⲛϣⲁⲛⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲙⲡⲉⲣⲁⲛ : ⲩⲙⲛⲟⲩⲙⲉⲛ ⲥⲉ ⲁⲇⲓⲭⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ̀.
Ⲫϯ Ⲟⲩⲱⲣⲡ Ⲙⲡⲉϥⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧϥ: ⲛⲗⲟⲅⲟⲥ ⲉⲕ ⲧⲟⲛ ⲁⲛⲱⲅⲉⲟⲥ. ⲛⲧⲉϥϯ ⲙⲫⲛⲟϩⲉⲙ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ : ⲓⲥ ⲧⲟⲛ ⲕⲟⲥⲙⲟⲛ ⲛⲕⲁⲧⲟⲅⲉⲟⲥ.
ⲁⲙⲁ Ⲫϯ ⲛⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲙⲁⲣⲓ : ⲡⲉϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲁⲛⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲧⲟⲥ: ⲱ ϯⲥⲉⲙⲛⲉ ⲙⲙⲁⲣⲅⲁⲣⲓⲧⲁⲣⲓ̀ⲁ: ⲕⲉ ⲏ ⲕⲟ̀ⲣⲏ ⲑⲉⲟⲩ ⲡⲛⲉ̀ⲥⲧⲟⲥⲉ
ⲩⲣⲓⲉ̀ ⲧⲓⲥ ⲟⲙⲓⲟⲥ ⲥⲓ: ⲉⲛ ⲑⲉⲉⲓ̀ⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲓⲥⲉⲩ: ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧϭⲟⲥⲓ: ⲕⲁⲓ ⲏ ⲅⲏ ϣⲁⲧ̀ϧⲁⲉ ⲛⲛⲓⲥⲏⲟⲩ.
ⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥϣⲁⲛϣ:ⲛ̀ⲛⲉⲓⲟϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇ̀ⲣⲩⲙⲟⲥ: ⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲟⲩⲱⲛϣ : ⲉⲧϩⲱⲗⲉⲙ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲟⲥ.
ⲟⲙⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲓⲁ̀ⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ : ϧⲉⲛ ⲛⲁⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϩⲏⲡ: ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲟⲩ ⲉϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲟⲩⲙⲩⲧⲏⲣ ⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲩ ⲑⲉⲟⲩ Ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ.

̀Ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲛⲏⲃ Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛⲀⲣⲓⲯⲁⲗⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲱⲇⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉⲟⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡϫⲱⲙ ⲛϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲭⲟⲓⲁⲕ. Ⲁⲓⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲧϥ ⲙⲫⲛⲏⲃ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲣϥ̅ⲥⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲁⲛ ⲙⲡⲓⲥⲁϧ Ⲥⲁⲣⲕⲓⲥ ϧⲉⲛ ϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ.


No comments: