Sunday, 1 October 2017

ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ
ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ

ϩⲁⲛϩⲁⲗⲁϯ
ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲟⲩⲁⲛ

ⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲏ ⲛ̀ⲥⲁⲓⲏ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲁⲙⲏ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ
ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲗⲟⲩ ⲉϥϫⲉⲣϫⲉⲣ ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲉⲑⲛⲏϫⲓ
ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲉϥⲧⲥⲉ ϩⲁⲛϩⲣⲏⲣⲓ

ⲡⲓⲥⲑⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲛⲟⲩϥⲓ
ϩⲁⲛⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲟⲩⲗⲟⲩ

ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲛⲱⲟⲩⲓ
ⲟⲩⲟϩ ϥϣⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ

ϥⲥⲱϫⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲉⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲡⲓⲣⲁϣⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ
ⲁⲟⲩⲥⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲧⲏⲓ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲙⲉⲛⲉⲩⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ

No comments: