Thursday, 14 September 2017

ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲉⲛⲧ

ϯϯϩⲟ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϣⲉⲛⲧ ϫⲉ ⲛ̀ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ϣⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ. ϯϧⲟⲥⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲱⲛⲧ. ⲭⲁⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⲥⲟⲙⲥ ⲓⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲓⲉ ⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲣⲓϩⲙⲟⲧ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲙ̀ⲧⲟⲛ. ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲭⲁⲧ.

ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲙⲏ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ. ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲙ̀ⲙⲟⲛⲥϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ϯⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲓⲉ ϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲏⲓ.

ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲉⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲓⲥⲓ ⲓⲉ ϣⲱⲡ ⲛ̀ⲟⲩϧⲣⲉ ⲓⲉ ϩⲕⲟ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ. ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡⲁϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ϯϣⲱⲛⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲉ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁϫⲉⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲉϩⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ.

ϯϣⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ. ⲭⲁⲙⲁ ⲛⲏⲓ ⲉⲉⲛⲕⲟⲧ ⲓⲉ ⲫⲱⲧ ⲓⲉ ⲙⲟϣⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲣⲉⲙ. ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓϣⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲭⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ

ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲟϭⲛⲓ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲙⲁⲛⲫⲟϩ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̀̀ⲥⲁ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ. ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̀ⲉⲣϩⲓⲱⲓϣ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓⲓ ⲓⲉ ⲫⲙⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ. ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ.

ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲑⲣⲧⲉⲣ ⲧⲟⲛⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩϭⲗⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛⲓϥⲓ ⲁⲛ. ⲭⲁⲙⲁ ⲛⲏⲓ ⲉⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲱϩⲉⲙ ϭⲟϫⲓ ⲛ̀̀ⲥⲁ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛϧⲣⲱⲟⲩⲓ ⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ϧⲁⲣⲁⲃⲓ ⲙ̀ⲡⲁϩⲱⲧⲡ.

ⲉϩⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲓⲟⲩⲗ ⲓⲉ ⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϣⲓⲧⲥ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁϫⲉⲕ ⲓⲥϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣⲭⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲃⲁϩⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲣⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩϣⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲱⲛϧ ϯⲛⲁⲭⲱⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲁϩⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲛⲁϫⲉⲙ ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ.No comments: