Saturday, 16 September 2017

ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ


ⲫⲛⲏⲃ ⲡⲓⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲗⲁϩⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲇⲁⲛ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲁϥⲉⲣϭⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲁⲡⲁⲥⲉⲓⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ϣⲁ ⲙⲁⲁⲇⲓ.

Ⲁϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲁϥⲁⲓϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲁⲣⲓⲁⲛ ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲫϯ ⲉⲧⲁ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ (ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ) ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲙⲙⲁⲣⲕ ⲁϥϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ. Ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲓⲙⲓⲗ ⲙⲁϩⲓⲣ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲧⲉϫⲓ. Ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. Ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϯϩⲑⲏⲟⲩ ϧⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ϭⲟϫⲓ. Ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ, ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩⲕⲉⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁϩϯ, ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ, ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥϩⲓⲙⲓ. Ϣⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲓⲃ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲅ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲋ̄ ⲛ̀ⲁⲛϣⲁϣϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲍ̄ ⲛⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲇ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ̄ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲣⲁⲟⲩⲱ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲉⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲁⲛϣⲁϣϥ.

Ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲁϥⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲓⲙⲓⲗ Ⲙⲁϩⲓⲣ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲝⲫⲟⲣⲇ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϣϥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲱϣ ̀ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲕⲣⲁⲙ, ⲃⲟⲣⲣⲉⲗⲗ, ⲓⲉⲥⲥⲉ ⲁⲡⲧⲉⲗⲙⲉⲥⲓϩ, ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲅⲉⲟⲣⲅⲓ ⲥⲟⲡϩⲓ, ⲡⲉⲧⲣⲁⲉⲟⲩⲥ, ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲕⲣⲁⲙⲉⲣ, ⲃⲓⲥⲓϭⲗ, ϭⲉⲣⲛⲓ, ⲣⲟϭⲉⲙⲟⲛⲧⲉⲓⲝ ⲛⲉⲙ ⲡⲟⲣϭⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲁϯ. Ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲉⲧⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲁⲓϫⲱⲙ ⲁϥⲱϣ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲣⲓⲁⲛ Ⲙⲟϥⲧⲁϩ, ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲁⲃⲓⲃ, ⲡⲓⲥⲉⲛϯ ⲣⲓⲍⲕⲁⲗⲗⲁ, ⲙⲟⲁⲩⲁⲇ ⲇⲁⲟⲩⲇ ⲁⲡⲇⲉⲗⲛⲟⲩⲣ, ⲁⲓⲟⲩⲃ ⲫⲁⲣⲁϫ, ϣⲁⲕⲓⲣ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ, ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ, ⲛⲁⲃⲓⲗ ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ, ⲙⲁⲣⲓⲁⲙ ⲁⲃⲇⲉⲗⲙⲁⲗⲁⲕ, ⲡⲁⲥⲉⲙ ⲥⲟⲡϩⲓ, ⲙⲁϫⲇⲓ ⲁⲓⲁⲇ ⲓⲱⲥⲏⲫ, ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ ⲙⲁϫⲇⲁ ⲑⲁⲛⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ.

Ⲉⲧⲁϥⲱϣ ̀ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲁϥϫⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲱϥⲧ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲟⲧϥ ⲛⲱⲟⲩ. Ⲁϥⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲕⲁⲙⲁⲗ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲥⲉⲛϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛ̀̀ⲛⲓϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲙⲟϥⲧⲁϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲕⲁϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥⲕⲁϯ ⲉⲫⲗⲁⲥ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. Ⲡⲓⲥⲁⲙⲫⲁϧⲣⲓ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ ⲛⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲛⲁϥϣⲓⲛⲓ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲉ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲣⲏϯ ⲁⲣⲓϩⲙⲟⲧ ϩⲉⲙⲥⲓ ⲙⲏ ⲭⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⲛ̀ϣⲁⲓ ⲓⲉ ⲁⲛⲓⲥⲟⲛ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲓⲁⲧⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛϣⲉⲣⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲏⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲱϣ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̀ⲉⲣⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲉⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲕⲁϯ ⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ. Ⲁⲩϣⲁⲛⲙⲟϣⲓ ⲛⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡϭⲟⲓⲥ.

Ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ϭⲓⲥⲃⲱ ⲁϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲓϭⲟϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙⲱϣ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲥⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ, ϧⲉⲛ ⲑⲛⲁⲩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁϥⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲁⲧⲁⲙⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲁϥϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲛⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲉϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲁⲇⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ.

Ϧⲉⲛ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲛⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲕⲗⲁⲥⲥⲓⲕⲓ ⲙⲟⲥⲓⲕⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲕⲉ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲱⲧ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ. Ⲉⲧⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲡⲓⲇⲓⲁⲃⲏⲧⲏⲥ ⲁⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲁϥⲥⲱ ⲡⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲛⲓⲥⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲥⲁⲭⲁⲣ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲭⲁⲣ ϥⲭⲣⲟϥ ⲙ̀ⲡϯⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣⲁⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲛⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁϥϣⲱⲛⲓ ⲡⲉ ⲁϥϣⲉⲡ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲛⲕⲟⲧ.

Ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥϧⲁⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲩϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲛⲁϩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓⲥⲁϧ ⲁⲗⲗⲁ ⲱϣ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲕⲉϫⲱⲟⲩ. Ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀̀ⲥⲁϧ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.

No comments: