Thursday, 21 September 2017

ⲁⲡⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ


ⲁⲓⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁⲛⲧⲓⲫⲟⲛⲁⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲣⲁⲛⲏⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲫⲏⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄ ⲙⲏⲛⲁ ⲉⲛⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲥϫⲉⲙⲡⲉϥϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲡⲓⲧⲟⲓ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲙⲏⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲁⲓⲁⲧ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲁⲥⲣⲓⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ϩⲁⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉ ⲥⲉϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲥⲛⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲧⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲛ̇ϩⲏⲧ ⲧⲉⲛⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛϣⲁϣⲓ

Ϧⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲩⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲫⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲏ. ⲉⲧⲁⲩⲙ̇ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁϥϭⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ

Ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲙⲏⲛⲁ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲃⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϯ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲥⲁⲓ ⲛ̀ϯⲛⲏⲥⲧⲓⲁ.

Ⲁϥⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡ̄ⲛ̄ⲁ̄ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲁϥϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲁϥⲓ̇ ϣⲁ ⲡⲓⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲏⲩⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲯⲁⲗⲙⲟⲧⲱⲥ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁⲩϫⲉⲙⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲧⲍⲉ ⲛ̀ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲁⲓⲟⲩⲟⲛϩⲧ ⲉⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲥⲉϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲁⲛ. Ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲓⲏ̄ⲥ̄ ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲓⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲁϣϥ ⲉⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ϩⲓ ⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ.

Ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥ ⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲇⲓⲕⲁⲥⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲣⲇⲓⲙⲟⲣⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲫⲁⲓ. Ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲡⲩⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ⲥⲱⲕ ⲉⲧⲁⲩⲉⲛϥ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲉⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲉⲣⲉ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲗⲩⲡⲏ ⲉⲙⲁϣⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉⲑⲃⲉ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲙⲓ ⲉⲫⲙⲁ ⲉⲧⲁⲩϥⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉ ϩⲗⲓ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲧⲁⲙⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲁⲥϧⲓⲥⲓ ⲉⲥⲙⲟϣⲓ ⲉⲥⲕⲱϯ ⲉⲛⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϯⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲧⲉⲥⲓ̇ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ… ⲁⲩϯⲙⲏⲛⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲥϣⲉ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲙ̇ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ.:. ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲟϫϩⲉϫ.:. ⲛⲓϩⲁⲗⲏⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉ ⲉⲛⲉϥϫⲓϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲁⲥⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛ̇ϣⲁϣⲓ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϧⲓⲥⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲛⲉⲥⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ ϧⲁϯ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ .:. ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲙⲏⲛⲁ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲣⲁⲕⲟϯ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲑⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲕϩⲟ ⲛ̀ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲟⲛ ⲁⲓⲓ̇ ⲉⲡⲓⲙⲁ ⲱ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ .:.

ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲓⲙⲓ ϩⲱⲓ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲉϩⲏⲧ ϯⲛⲟⲩ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϣⲁⲛⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲫⲟⲩⲱϣ ⲙ̀ⲡⲁϭ̄ⲥ̄ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲫⲉ ⲉϫⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲟⲩ ⲉⲑⲛⲁⲓ̄ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲫⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲙⲁ ⲉϯϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ⲧ̇ϣⲉⲃⲓⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϩⲟϫϩⲉϫ ⲉⲧⲁⲓϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲁ ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̇ⲡⲭ̄ⲥ̄ ⲕⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲱ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲁⲥⲱⲛⲓ ϭⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲏⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲱϣ [ⲛ̇]ⲧⲟⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲉⲧⲁⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲁⲥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲓⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲑⲱⲧ ⲛ̀ϩⲏⲧ ϣⲁⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉϥⲁⲅⲱⲛ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ.

Ⲡⲓϩⲩⲅⲏⲙⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲉⲑⲣⲟⲩⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲁⲫⲉ. Ⲑⲉⲕⲗⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲕⲱⲥ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲁⲥϭⲓⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲓ ⲉⲥϯⲱⲟⲩ ⲙ̇ⲫϯ ⲁϥⲉⲣ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲉⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲕⲱⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̇ⲡⲓⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲭⲱ ⲙ̀ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̇ϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲉϥⲟϣ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ⲉⲩⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϣⲁⲓ ⲅ̄ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲛ̀ⲧⲉⲙⲣⲟⲙⲡⲓ

No comments: