Sunday, 24 September 2017

ϯⲕⲟⲓⲚⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲕⲟⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲛⲁⲥⲧⲥⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲁⲕⲟⲓ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲧⲉⲃⲛⲱⲟⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲕⲁϣⲟⲩⲗⲓ ⲁⲩⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲁϭⲓⲛⲛ̇ⲥⲑⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲱϣⲉⲛ ⲁⲩϫⲟⲩⲕⲉⲣ ⲉⲡⲓⲑⲏⲟⲩ Ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϫⲱ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲙⲁ ⲫⲁⲓ. Ⲁⲩⲱⲥϧ ⲙ̀ⲡⲓⲙϫⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲗⲱϫ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲟⲩⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲑⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲩⲱⲙ.

Ⲉⲧⲉ ϯⲫⲣⲱ ⲁϥⲓ̇ ⲁⲫⲓⲁⲣⲟ ϩⲱⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲕⲟⲓ ⲉⲑⲟⲩⲉⲧⲟⲩⲱⲧ ⲁⲥⲓⲃⲓ ϫⲉ ⲁⲫⲛⲟϫⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛⲓ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛ̀ⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲭⲓⲣ ⲁⲓϭⲓ ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. Ⲛⲓⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩϥⲱϯ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲟⲩⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩϣⲁϥⲉ.

Ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲭⲁϥ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ̀ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲥϯ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣⲁϥⲉ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧⲓ̇ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲡⲉϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲁⲧⲟⲩⲧⲁϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲥⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲁϭⲣⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϫⲫⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲓⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲓⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ. Ⲛⲓⲭⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲕⲁⲡ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲃⲟⲓϣⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϩ ϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ

ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲑⲁⲓ ⲁϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧⲥ ⲙⲫⲣⲏϯ ϯϧⲉⲗⲗⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲁⲥⲣⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲣϣⲣⲱⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲓϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲛⲁϥⲣⲓ ⲛ̀ϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯⲟⲩⲧⲁϩ. Ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁⲃⲉⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϭⲓⲥⲃⲱ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲓϯ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲙⲗⲁϧ ϣⲱⲡⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲃ̆ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲉⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ϥⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉϥⲓⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲱⲧ ϥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲓϣⲉⲙⲙⲱⲟⲩ. Ⲁⲡⲓϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲁϥⲧⲁⲓⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡϥ ⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲡⲉϥⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲥⲱϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲓϯ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϩ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲙⲁⲓⲟⲩ ⲉⲑⲙⲟⲗϩ

ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϩⲱⲥ ϩⲁⲛⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲣⲱⲙⲓ ⲉⲛⲁϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲥϧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲣⲁϣⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲭⲟⲓⲁⲕ. Ⲁⲩϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲉⲙⲡⲟⲩϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲧⲉⲙⲥⲱⲣⲉⲙ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

Ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲁⲓⲁⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲙⲗⲁϧ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁϥⲓ̇ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲭ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲱⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥⲓϯ ⲛ̀ϯⲕⲟⲓ ⲙ̀ⲗ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲭⲁⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲁⲣⲉϩ ⲉϩⲁⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ.

Ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲛⲁⲩ ⲉⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲥⲓϯ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲡϣⲁϥⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲁⲓⲫⲓⲣⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓ ⲁⲩϣⲉⲡϣⲉⲙⲙⲟ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲣϣⲁⲩ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲫⲓⲣⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥϧⲁϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϩⲣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲗⲱⲙ. Ϩⲁⲛⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲁⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲱ ⲥⲁⲩϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲩⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲕⲁϯ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲉⲛⲑⲣⲉⲛⲧⲁⲕⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓϩⲱⲃ ⲛⲉⲙⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲟⲩ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲃⲉⲗϩⲱⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲉϩ

ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϩⲕⲟ ⲁⲩϩⲱⲗ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲟⲩⲱⲙ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲱⲓ ⲁⲩⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲉⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲧⲟⲩⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲓϯ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲟⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲟⲓ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲟⲩϣⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲓⲕⲟⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲁϥⲉ.

Ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲓⲱⲧⲉⲛ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲟⲩⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲥⲓϯ ⲓⲉ ⲧⲟⲩⲃⲉ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓϥⲉⲛⲧ. Ⲛϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓϣⲁⲓ ⲛⲓⲕⲉϣⲏⲣⲓ ϣⲁⲩϫⲱ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲩⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲧⲓⲟ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲕⲁϩⲓ

ⲉⲧⲁ ⲣⲟⲩϩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲡⲓⲥⲁⲃⲉ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛϩⲃⲏⲟⲩⲓ ϣⲁⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓ ⲣⲱⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲟⲩⲧⲁϩ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲓⲉ ⲛ̀ⲧⲟⲩϩⲱⲗ ϣⲁ ⲟⲩⲕⲉⲕⲁϩⲓ.

No comments: