Tuesday, 26 September 2017

ⲡⲓⲧⲟⲟⲩⲓ


Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲏⲧ. Ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲃⲥ ϥⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁⲛⲧⲁ ⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ. Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱⲙ ⲉⲩϣⲑⲁⲙⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ϯⲫⲟⲣϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲙⲟⲕⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲉϥϩⲱϫ. Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲗⲁⲱⲟⲩⲓ.

Ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲟⲩϣⲧ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲥⲱⲣ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓϭⲁϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ. Ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲁⲩϭⲟⲥϫⲉⲥ ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ ⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ. Ⲛⲓⲓⲱϯ ⲁⲩϯⲫⲓ ⲉⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲃⲁⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲁⲩⲃⲉϩⲃⲉϩ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲉⲙⲟⲩ.

Ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ. Ⲁⲥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϣⲉⲣⲓ ϣⲁ ⲫⲣⲟ ⲛ̀ϯⲥⲓⲱⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲱⲓⲕ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ.

Ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϭⲁϫ ⲁⲩⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⲁⲩⲭⲁ ⲡⲓϣⲏⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ. Ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ ⲁⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲙⲟⲩ ⲁⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ.

ⲁϥⲓ̇ⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧϩⲉⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ϯⲑⲣⲓⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧϩⲉⲙⲙⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲁⲛⲓⲥⲟⲛ. Ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲇⲉ ⲁⲥⲓⲱⲥ ϣⲁ ⲡⲓⲙⲁⲛⲥⲁϩϯ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥϧⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲛⲓϣⲏⲣⲓ ϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙⲁⲣⲉⲛ… ⲙ̀ⲡⲉⲥⲭⲁ ⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϧⲉⲛ ϯⲑⲣⲓⲣ, ⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩϩⲓ ⲃ̄ϯ ⲉⲩⲗⲁϧⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲗⲟⲩⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲁⲃⲟⲧ ⲃ̄ ⲛ̀ⲉⲣⲱϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ.

Ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲛⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲣϩ ⲛ̀ϯⲙⲟⲩⲕⲓ . Ϯⲉⲙⲟⲩ ⲁⲥϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲟⲩⲁⲗⲓⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉⲓ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ.

'Ⲧⲁⲙⲁⲩ ϯϣⲱⲛⲓ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϯϣϣⲉⲛⲏⲓ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲁⲛ' ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲙⲏⲛⲁ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ. Ⲁⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ ⲭⲁⲧⲟⲧⲥ ⲉϫⲱϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϣⲉⲛⲁⲕ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̀ⲕϧⲙⲟⲙ ⲁⲛ ⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲛ̀ⲉⲣⲱϯ ⲟⲩⲟϩ ϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲉⲕϩⲃⲱⲥ. Ⲁⲙⲏⲛⲁ ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲓ ⲉϥϫⲱⲛⲧ. Ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ Ⲃⲉⲣⲧ ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲥⲛⲁϯⲟⲧⲥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲓϫⲓⲛϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲟϥ.

Ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̀ϣⲉⲣⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲥⲣⲓⲙⲓ ⲓⲉ ⲥⲥⲱⲃⲓ. Ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲁⲣⲙⲁ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲡⲓϣⲑⲉϩ. Ⲁⲥⲉⲙⲛⲉ ⲧⲉⲥⲙⲁⲩ ⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲉⲣϣⲑⲟⲉⲣⲧⲉⲣ ⲧⲉⲣⲁϣⲉⲛⲉ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ.

Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲕⲱⲗ ⲛ̀ϩⲁⲛⲱⲓⲕ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲗⲟⲩⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϫⲱⲕⲉⲙ. Ⲟⲩⲟϩ ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ ⲁⲥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥⲕ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲡϩⲁⲣⲙⲁ ϥⲛⲁⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲟⲩ. Ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲧⲉⲥⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲛ̀ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲟⲛ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲙⲉϣⲧ ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲁⲥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲛⲓϥⲱⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲃϣ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ. Ⲁⲥⲕⲱⲗϩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲫⲣⲟ ⲉⲥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥⲕ.

Ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩⲙⲉϩ ⲡⲓϣⲑⲉϩ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ. Ⲁⲩϯϧⲣⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϫⲱ ϫⲉ ⲛⲁⲩϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟϣⲓ. Ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲁϥⲓ̇ⲛⲓ ⲛ̀ⲟⲩϧⲣⲉ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲉⲙⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩϩⲱⲣ.

Ⲉⲡϧⲁⲉ ⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲙⲏⲛⲁ ⲁⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉϯⲁⲛⲍⲏⲃ. Ⲉⲧⲁϥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲥⲓⲱⲟⲩⲛⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̀ϯϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲁⲥⲓⲗⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲛ...ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛϯ ⲥⲏⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲓⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϯⲥⲏⲟⲩ. Ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲉⲙ ϩⲗⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲓⲉ ϧⲉⲛ ⲡϩⲱⲃ. Ⲁϥϯⲛⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲕ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲃϣ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲓϣⲉⲣⲡⲣⲉⲱⲃϣ. Ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲥϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. Ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲭⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲱⲟⲩϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲣⲱϯ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲧⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲁϥ.

Ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁϥⲕⲱⲗϩ ϩⲓⲣⲉⲛ ⲫⲣⲟ ⲉϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲛⲓⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲁⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. Ⲛⲉⲕⲑⲉϣⲉⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗ.

Ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯϣⲉⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲡⲓⲙⲟⲩⲉ ⲓⲥ ⲛⲓϣⲟϣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. Ⲁϥϣⲑⲁⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲧⲉⲣϫⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲁϣⲑⲁⲙ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ. Ⲁϥϭⲉⲛⲟ ⲛ̀ϯϧⲏⲃⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲁϩⲙⲓ.

Ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲏⲧ. Ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁϣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲙ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ ⲉϥϣⲑⲁⲙⲏⲟⲩⲧ. Ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓϣⲟⲩϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ϭⲁϫ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲡⲁⲓϣϣⲏⲛ. Ϯϧⲏⲃⲥ ⲁⲥⲙ̀ⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟϫⲣⲏ ⲁϥⲥⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲏⲃⲥ ⲁⲥⲃⲟⲣⲃⲉⲣ ϩⲓ ⲡⲕⲁϩⲓNo comments: