Thursday, 28 September 2017

ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲁⲧⲭⲗⲱⲙ


ⲁⲓϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲟϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲱⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁϭⲁⲗⲁⲩϫ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲟⲃϯ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϫⲓⲛⲫⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲓ ϩⲓ ⲡϣⲁϥⲉ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϯϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲏⲓ ⲥⲉϣⲉⲛⲧ ⲛ̀ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲱⲛϧ ⲁⲩⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ⲥⲉⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̀ⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ. Ⲁⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲱⲣⲉⲙ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛ̀ⲧⲁⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲟⲩϧⲏⲃⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲱⲧ ⲛ̀ⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧ

Ⲁⲓϯϩⲓⲱⲧ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲙ̀ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲧⲁϥϩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲫⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲏⲉⲧⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲙⲱⲓⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲁⲕⲟ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲓ. Ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲓⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲁϣⲧⲉⲙⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲁⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲣⲉⲕ ⲡⲟⲩⲛⲁϩϯ. Ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲩⲓ ⲁⲩⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲁⲥⲁϫⲓ: ⲉⲧⲁⲓⲥⲟⲑⲙⲟⲩ ⲁⲓⲉⲣⲫⲙⲉⲩⲓ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϣⲁϥⲉ.

ⲛⲏⲉⲧⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩϣⲱⲓϫ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲛⲉⲟⲥ ⲁⲩⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϯϩⲓⲱⲧϥ ⲛ̀ϯϧⲉⲗⲗⲓⲃϣ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲏϥⲓ ⲛ̀ⲣⲱ ⲃ̄ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲙⲓϣⲓ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲛⲣⲉϥⲛⲟϩⲉⲙ. Ⲁⲩϯ ⲛ̀ⲟⲩϩⲑⲟ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁϥ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲁⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲁⲩⲧⲁⲓⲟϥ ⲉⲧⲁϥⲫⲱⲧ ⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲙⲁϩ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲁϥⲥⲁϩⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϣⲱϣϥⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲱⲣϥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲟⲥ ϫⲉ ϥϯϩⲑⲏϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣϩⲟⲩⲟ ϭⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲫⲏⲉⲧϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ .

Ϣⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲕⲉⲙⲕⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲓϭⲁϫ ⲟⲩⲟϩ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲡϩⲁⲗⲱⲟⲩⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲁⲗⲁϯ.ϣⲁϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩⲓ ⲙ̀ⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϫⲁⲙⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉϩⲥⲓ.
ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓϣϣⲏⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲕ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲥⲉⲥⲱⲛϩ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲉⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲁϩⲣⲁⲕ ⲧⲁⲭⲁ ⲁⲕⲉⲣⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲉⲑⲣⲉⲕϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁϧⲱⲙ.

Ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲧⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲉϧⲟⲙϧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲁⲣⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗϩⲁⲣⲱⲟⲩ. Ⲁϥϫⲟⲩϣⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϭⲙⲉⲛϭⲱⲙ ⲉϥⲧⲥⲉ ⲡⲓϣϣⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲓϥⲓ ⲕⲓⲙ ⲙ̀ⲙⲟϥ.

Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ. Ⲁⲩⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲥⲁϫⲓ ⲛⲁϩⲣⲁϥ. Ⲟⲩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥϫⲉⲟⲩⲁ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟ. Ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲭⲱⲡ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲧⲉⲕⲟ ⲛ̀ⲧⲉϥϣⲧⲉⲙϯϣⲓⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϣⲗⲟⲗ ⲛⲁϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲛ. Ⲁⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲉⲛⲉⲣ ⲫⲁⲓ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲡⲁⲙⲉⲩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉⲙⲡϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ. Ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡⲟⲩⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁⲛϣⲁⲛⲑⲱϩⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲁϫⲓ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲛ ⲛ̀ϯⲟⲩⲛⲟⲩ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲣⲟ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲛⲉϯⲛⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ. Ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲉⲣϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϭⲟⲓⲥ ϯⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ…. Ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲉⲣⲟⲩⲣⲟ ϯⲛⲟⲩ ϫⲉⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕϭⲓⲧⲁⲟⲓ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲭⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲓϣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲗⲟⲗ. Ⲁⲡⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲙⲁϣⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϩⲟϯ. Ⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙ̀ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲁⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ.

Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲓⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲓ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲩⲕⲱⲗ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓⲧϥ ⲉϫⲉⲛ ⲟⲩϩⲑⲟ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲃⲁⲕⲓ ⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲛ̀ⲟⲩϥⲱⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁϩⲉ ⲉⲡϣⲁϥⲉ. Ⲁⲩⲭⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϭⲁⲥⲓϩⲑⲟ ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ. ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲙⲥ ⲉⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱϥ ⲙ̀ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲧⲏⲣⲫ ϣⲁ ⲛⲓⲡⲓⲩⲗⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϫⲁϫⲓ. Ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁϥⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲓ̇ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲥⲟϭⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϫⲁϫⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ. ⲉⲧⲁϥⲓ̇ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓϣⲗⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲭⲁ ⲧⲁⲥⲏϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϧⲉⲗⲓⲃϣ ⲛ̀ⲥⲱⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓ̇ ⲙ̀ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲏⲓ. Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲛ̀ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛϧ. Ⲡⲓⲇⲓⲁⲇⲟⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲛ̀̀ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ ⲉⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲱⲧⲡ.

Ⲁⲡⲓⲟⲩⲣⲟ ϣⲉⲛⲁϥ ⲉⲡϣⲁϥⲉ ⲁϥⲉⲣⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉϥⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲃⲏⲃ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲁϫⲣⲓ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̀ⲁⲧⲭⲗⲱⲙ ϫⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲭⲗⲱⲙ ⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲃⲱⲧⲥ ⲓⲉ ⲫⲙⲟⲩ.


No comments: