Friday, 29 September 2017

ⲟⲩϣϣⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϫⲁϫⲣⲓ


Ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ϣⲁ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲓⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲉⲛⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϩⲣⲁϥ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛ̀ⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲥϧⲁϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲣⲏⲣⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲉⲛⲁⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲁⲛ ⲁⲟⲩⲃⲉⲗϩⲱⲗ ϩⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ: ⲁⲓⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲥϧⲓ ⲛ̀ϫⲓϫ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲫⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ϣⲁ ⲣⲁⲕⲟϯ ⲙ̀ⲡⲓϣ̇ⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲓⲕⲉϫⲱⲃⲓ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϭⲣⲟⲙⲡϣⲁⲗ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ. ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϩⲱⲧⲡ ⲁⲓϭⲓⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲓ ⲉⲓϫⲱⲗϩ ⲙ̀ⲡϣϭⲛⲟⲛ ⲙ̀ⲡⲁϯ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲫⲣⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲁⲫⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ.

Ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲕⲟⲧ ⲛ̀ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲟⲩⲉⲣϭⲓ ⲁⲡⲓϧⲁⲣⲁⲃⲁⲓ ⲁϥⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ⲁⲩⲙⲟϩ ⲛ̀ⲛⲉⲁⲧ ⲁⲥⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲁⲩⲧⲥⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲱⲓϣ ⲁϥⲙⲁϩⲧ ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲓϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̀ⲧⲁϩⲱⲗ ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲟⲩⲥϩⲓⲓⲙⲓ. Ⲁϥⲙⲟⲛⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ ⲙ̀ⲡⲓϣ̇ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁⲓⲥϩⲓⲙⲓ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲁϯⲧⲟⲧⲧ ⲛⲁⲥ: ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲓⲡ ⲁϥϩⲁⲗⲁⲓ ⲉϥⲕⲱϯ ⲥⲁⲡϣⲱⲓ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲛⲓⲙⲟⲩⲗⲉϫ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲕⲕⲁⲙⲁⲩ ⲁⲩϩⲁⲗⲁⲓ ⲥⲁⲫⲁϩⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲥϧⲁϯ ⲁⲥⲃⲉⲃⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲟⲩⲙⲓ ⲁⲥⲧⲥⲉ ⲛⲓⲣⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲛ̀ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲉⲛⲓ ⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲩ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ⲁⲩϣⲉⲛⲱⲟⲩ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲛⲓⲃⲉⲣⲧ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲓⲗⲓ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩϧⲓⲣ ϧⲁⲧⲟⲧⲥ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϯⲟⲩⲟⲛⲟⲩ ϯⲙⲓⲥⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲙⲁⲩ ϯⲙⲁⲏⲓⲣⲓ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥⲓ̇ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲁⲥϣⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲙⲟϩ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲱⲕϩ ⲛ̀ⲛⲉⲥⲧⲉⲛϩ. ⲁⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲛⲓⲥⲁⲣⲫⲁⲧ ϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲣⲏ ⲁϥⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓϩⲓⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ
ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲣⲉϥⲑⲁⲙⲓⲟ
ⲫⲏⲉⲧⲁⲕϫⲫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ
ⲉⲧⲁⲕⲥⲱⲣ ⲙ̀ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ
ⲟⲩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲓⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ ⲡⲉⲕϧⲣⲱⲟⲩ
ⲧⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁϫⲫⲟ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ

ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓⲕⲁϩⲓ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲓⲙ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ
ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲑⲙⲉⲑⲥⲟⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ

ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲁⲛⲓⲥⲁⲣⲁϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲁⲣⲁϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲛⲉⲙ ϭⲁϩⲥⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲉϩⲉ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϣⲁⲩ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲡⲓϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ: ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲁϥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲛ ⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲉϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲕⲉⲛⲧⲉ: ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲁϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟ ⲁⲥϣⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ

ⲉⲕⲉϭⲓⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲉⲧϣⲏⲕ
ⲉⲩⲉⲑⲱϩⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁⲫⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲉϩ ⲛ̀ϫⲱⲓⲧ
ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲉⲕϩⲟϯ
ⲉⲕⲉⲟⲩⲉⲙϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲉ̄ⲑ̄ⲩ̄
ⲉⲕⲉⲥⲱ ⲙ̀ⲡⲁⲏⲣⲡ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ
ⲉⲕⲉⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣⲥ
ⲉⲕⲉϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲉⲣⲫⲉⲓ
ⲉⲕⲉϯⲧⲟⲧⲕ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϩⲏⲕⲓ

ⲁⲥϭⲓⲛⲉⲙ ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲛⲓϥⲓ: ⲁⲥϩⲁⲗⲁⲓ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲉⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ ⲁⲥⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲓⲥ ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁϥϫⲱ ⲙ̀ⲡⲉⲥϫⲱ. Ⲁⲓⲓϥⲧ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲱⲛⲓ. Ⲁⲓⲥϧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϩⲓ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲟⲓ. Ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲛ̀ⲓⲱϯ ⲁⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲉϫⲉⲛ ⲡϩⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓⲙ ⲁⲫⲣⲏ ϣⲁⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ. Ⲡⲓⲉⲛ ⲁϥⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϩⲓⲡ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϫⲱⲗϩ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉϩⲓ ⲉϫⲱⲥ ⲫⲱⲣϣ ⲛ̀ⲛⲉⲥⲧⲉⲛϩ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉϩⲉ ⲁⲥϯⲟⲩⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲓⲁϩϣϣⲏⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ. Ⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉϯⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲁⲫⲑⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲁⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲣⲫⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲱⲛϧ.

Ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ ⲁⲩⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲱⲙⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϫⲉ ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧϣⲏⲕ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁⲙⲙⲟϣⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲟⲩϧⲏⲓⲃⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲛ̀ⲥⲟⲩⲟ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓⲱⲧ ⲕⲉ ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲉⲑⲛⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ϩⲑⲱⲣ ⲁⲩϯⲁⲟⲩⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲓⲟϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲏⲓⲃⲓ. Ⲁⲓⲑⲱⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϩⲉⲛϣⲱⲙ ⲁⲓⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲥⲛⲁⲩϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲣⲱϥ ⲛⲍ̄ ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩϣϣⲏⲛ ⲉⲧⲣⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲁϫⲣⲓ ⲁⲓⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϧⲏⲓⲃⲓ: ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣⲟⲩⲧⲁϩ ⲁⲓϩⲕⲟ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉⲙⲙⲟⲓ. Ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲥϧⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲁϣ ⲉⲫϧⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲫⲟϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲁⲣⲁϭⲱⲟⲩⲧⲥ; ⲟⲩⲟϩ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲟϫⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲱⲛⲓ ⲣⲟⲕϩⲧ: ⲛⲓⲥⲁⲣⲁⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲛⲓϥⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲉⲭⲓⲣ ⲁⲩⲧⲁϭⲓ ⲛⲁⲣⲟⲙⲡⲓ: ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲧⲁⲥⲑⲟ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲙⲏⲛⲱⲑ ⲁⲓⲫⲟϩ ϣⲁ ⲟⲩϥⲟⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯϩⲁⲛⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲓⲥⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧϧⲏⲓⲃⲓ ⲛ̀ⲟⲩϩⲓⲡ ⲟⲩⲧⲉ ⲫⲣⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓⲟϩ.

Ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓϩⲑⲱⲣ ⲁⲩϩⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲧⲁⲕⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲟϯ ⲁⲥⲟⲩⲉⲙⲧ ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲓⲭⲣⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲁϭⲓⲱⲟⲩⲓⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲭⲁⲕⲓ: ⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ϯⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ: ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲥⲫⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ϯⲁⲙⲏⲓⲣⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲱⲓⲗⲓ ⲛⲉⲙ ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ: ⲟⲩⲧⲉ ϯⲣⲁⲥⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ϯⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲩⲣⲏϫⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙⲉⲛⲧ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡϩⲱⲧⲡ.


No comments: