Wednesday, 6 September 2017

ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ

ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲁⲓⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ. ⲁⲓⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ̀ⲙⲡⲁϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲁϯϣⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀̀ⲧⲉ ⲧⲫⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲏ̄ⲥ̄ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲓϣⲛⲁϩϯ ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲛⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣ̀ⲱϣ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲡⲧⲏⲣϥ.  ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲟⲩϣⲕⲁϯ ⲉϯⲙⲉⲧⲟⲩⲉⲛⲓⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟϣⲥ. ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲕϣⲁⲛϭⲓⲥⲃⲱ ⲭⲛⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲧⲉ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ.

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩⲙⲱⲓⲧ ⲡⲉ ⲥⲱⲗⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ. ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ. ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲙⲁⲣⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙϯⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛϣⲧⲉⲙⲧⲁⲕⲟ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲁⲥⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲱⲓⲧ ⲉⲧⲁⲩⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲫⲟϩ ϣⲁ ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ. ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲥⲁⲃⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϫⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲑⲟ

ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲓ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲉⲕⲉⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕⲉⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲧⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲛⲉⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲧⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲁⲛϧⲟⲥ. ⲁⲟⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲕⲛⲟⲩⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϭⲛⲉ ⲛⲟⲩⲛⲓ ⲭⲛⲁϩⲉⲓ ⲓⲉ ⲥⲱⲣⲉⲙ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲁⲕϣⲁⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁⲥⲡⲓ ⲥⲛⲁⲧⲁⲓⲟⲕ. ⲁⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲟⲩⲟϩ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲱϫⲉⲃ ⲕⲁⲧⲁ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲕⲟⲩϫⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲛ̀ϯⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲅⲓⲁ.

ⲁⲓϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲥⲱⲣⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ ⲉⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲛⲉⲧϭⲁⲩⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ. ⲉⲧⲁ ϫⲱⲣϩ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲓⲓ̀ ⲉϩⲣⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲁⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲉⲥⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀̀ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥϫⲓϫ  ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲥⲉϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲛⲓⲥⲓⲟⲩ ⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲥϥⲱⲓ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲁϥϯⲭⲗⲟⲙ ⲛⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲭⲁⲕⲕⲁⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲭⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲛⲓⲃⲟⲓϣⲓ ⲁⲩⲓⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

ⲁⲓϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓⲛⲁⲫⲱⲧ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲓⲛⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϧⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲱⲛϧ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲧⲁⲕⲟⲓ ⲛⲉⲙⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̀ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲛⲁⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲁⲓⲉⲣϩⲟϯ ⲛ̀ⲑⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲓⲉ ϫⲱⲛⲧ. ⲙ̀ⲡⲉⲥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲧⲁⲓϧⲱⲛⲧ ⲉⲫⲓⲁⲣⲟ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲡⲁϧⲣⲱⲟⲩ ⲉⲫⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲫⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲉⲧⲁⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲓϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲧⲟⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲛⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲭⲙⲉⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲥⲙⲱⲟⲩⲧ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϩⲑⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲑⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲑⲉϩ ⲡⲁⲛⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲏⲓ.

ⲟⲩⲟⲛ  ⲛⲏⲉⲧϫⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ϧⲉ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲁϯ ⲉⲟⲩⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲙ̀ⲡⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲓⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲁⲟⲩⲏⲟⲩⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲑⲛⲏⲟⲩ. ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙ ⲟⲩⲏⲣⲡ ⲡⲉ. ϯⲛⲁⲥⲱ

No comments: