Wednesday, 6 September 2017

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ

ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲁϣⲓ ϣⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲱϣ ⲛ̀ⲟⲩϧⲓⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲱⲛϧ ⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϣⲁⲓ. ϥⲛⲁϣⲧ ⲛ̀ⲧⲁⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲭⲱⲡ ⲥⲉϫⲱ ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲁⲩϣⲓⲃϯ. ⲥⲉϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲙ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϣⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⲛ̀ⲛⲓⲙⲉⲩⲓ. ⲥⲉⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲭⲏ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲉⲑⲣⲉⲟⲩⲏⲟⲩⲧ. ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲟⲩⲟϩ ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲑⲏⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲟⲩⲣ ⲉϧⲟⲩⲛ  ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲙⲉⲩⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲱⲃ. ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲣⲣⲁⲙⲁⲟ ⲉⲩⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ϯⲙⲉⲧϩⲏⲕⲓ.

ⲁⲡⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲓ̀ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲛ̀ϩⲁⲣⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲓϣϯ ⲁϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲗⲁⲟⲥ ϯⲫⲓ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲉϥⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟϥ. ⲁⲛⲓⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ. ⲉⲧⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟϩⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲡⲓⲑⲉⲃⲓⲟ. ⲉⲧⲁϥϣⲗⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲉⲩⲭⲟⲗⲟⲅⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥϧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲉⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲉϥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉϥⲙⲟⲩϯ ⲓⲉ ⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ. ⲟⲩϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲉⲥϣⲉⲙⲙⲟ ⲁⲥⲉⲣⲕⲣⲉⲙⲥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓⲥⲙⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲩϫⲉⲙⲛⲟⲙϯ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲕⲁϯ ϫⲉ.

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ϫⲉ ⲛ̀ⲛⲁ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲱⲓⲕ ϭⲓ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲛⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩϫⲫⲟ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲙ̄ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲟⲩⲗⲟⲩⲗⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡ̄ ⲛ̀ⲉϩⲟⲟⲩ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲥⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϣⲣⲱ ⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁϥϯϫⲣⲟϫ ⲛ̀ⲥⲁϥ ⲓⲉ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲓⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲉϥⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ. ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲓⲗⲁⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲓ̀.

ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϯⲁⲛⲁⲫⲟⲣⲁ ⲁⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϧⲁ ϩⲁⲛⲙⲏⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲟⲩⲧⲁϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲉϩ ⲉϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲓⲧ ⲉϥⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̀ⲟⲩⲧⲁϩ ⲛⲉⲙ ϫⲱⲙ ⲉⲩⲥⲙⲁⲣⲱⲟⲩⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲥϯⲫⲓ ⲉⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲥϣⲉⲛϥ ϧⲁ ⲡⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲥϣⲉⲣⲓ. ⲡⲓⲭⲉⲧ ⲁϥϣⲉⲛϥ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲟⲩϩⲱⲃ.

ⲥⲁϧⲟⲩⲛ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲟⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ  ϣⲁⲩⲉⲣϧⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧϫⲱ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲁⲑⲙⲉⲑⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲅⲟⲣⲁ.

ⲉⲧⲁⲥⲉⲣϩⲧⲥ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲁⲛⲍⲏⲃ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲁⲛⲉⲥϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲥϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏϯ. ⲥⲟⲛⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲓⲃⲱϩⲉⲙ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲕⲉ ⲛⲓⲡⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲓⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲟⲩⲛⲧⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲕⲉⲧⲁⲅⲙⲁ ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲏⲥⲁⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲟⲩⲱϩⲉⲙ ⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲛⲓϩⲃⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲥⲁⲣⲝ. ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ϧⲁ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ.

ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩϥⲱϯ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲁ ⲡϩⲟ ⲙ̀ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲱⲃϣ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̀ⲛⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲛⲓϯⲙⲓ ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲙ̀ⲫⲣⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓϯⲙⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ ⲓⲉ ⲧⲉⲕⲧⲟⲩⲥ ϣⲁ ⲟⲩⲕⲉⲣⲁⲛ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϧⲁ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ. ⲙ̀ⲡⲟⲩⲥⲟⲑⲙⲉⲥ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲉⲙⲓ ϧⲁ ⲛⲟⲩⲓⲟϯ ⲓⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁⲩ.

ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ϣⲁ ⲛⲓⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲥⲓϯ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲉⲙϣⲏϫⲓ ⲉⲧⲁⲓϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲛⲟϥⲣⲓ ⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲁⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲃⲏⲛⲓ ⲥⲁⲥⲫⲓⲣ ⲙ̀ⲡⲓⲃⲉⲣⲥⲓⲙ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ϧⲁ ⲟⲩⲣⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ.  ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁ ⲧⲟⲟⲩⲓ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲓ ⲁⲩⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲗⲗⲟϫ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲉ ⲉⲧⲁⲓⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ϩⲁⲃⲉϩⲱⲗ ⲁⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϭⲏⲡⲓ ⲁⲓⲥⲱⲃⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲙⲟϣⲓ ⲉⲓϫⲟⲩϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁⲧϩⲏ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲉⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲓ.


No comments: