Friday, 23 November 2018

Ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ

Ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲏⲓ

Ⲉⲛⲁⲓ ⲟⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ϧⲉⲗϣⲏⲣⲓ ⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ⲧⲫⲓⲣⲓ ⲛ̀ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. Ⲁⲓⲉⲙⲓ ϧⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ. Ⲁⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲙⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲧⲫⲉ ϫⲫⲟⲥ. Ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲁϫⲟⲥ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲑⲁⲓ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲁⲥⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲕⲁϩⲓ. Ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲏⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲁⲙⲟⲩⲛ ⲁⲩⲑⲁⲙⲓⲟⲥ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲕⲁϯ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟϣⲥ. Ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣⲭⲣⲁⲥⲑⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲁⲅⲓⲁ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ. Ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲁⲥⲉⲣϫⲱⲃ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ ⲁⲩⲉⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ. Ⲁⲉⲣϩⲟϯ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲫⲱⲧ ϣⲁ ⲣⲏⲥ ⲁⲥⲱⲛϧ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲓ̀ ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲏⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲉⲃⲏⲗ ϣⲁⲧⲉⲥ ϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲥ. Ⲁⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲥϣⲉⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲕⲉⲏⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡϫⲓⲛⲕⲱϯ ⲁⲩⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ. Ⲁϥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲛϧⲟⲥ ⲁϥϯⲛⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩϣⲑⲏⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉⲧⲁϥⲉⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲕⲉⲕⲁϩⲓ. Ⲁⲥϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲉⲥϯϩⲓⲱⲧⲥ ⲛ̀ϯϣⲑⲏⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯϣⲑⲏⲛ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲧⲁⲛϧⲟⲥ. Ⲁⲟⲩⲕⲉⲣⲱⲙⲓ ϣⲉⲡϧⲓⲥⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲁ ⲧⲉⲥϣⲑⲏⲛ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲁϥϫⲉⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲏⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲉⲣϫⲓⲛⲓⲟⲣ ⲙ̀ⲫⲓⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̀ϯϣⲑⲏⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛ̀ϯϣⲑⲏⲛ ⲙ̀ⲙⲏⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲁⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲡⲉⲥⲧⲁⲛϧⲟⲥ. Ⲁϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲙ̀ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲏⲧ ϭⲱⲛⲧ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲏⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲓⲛⲓϥⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ⲁⲩϭⲓ ⲛⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲛ̀ⲛⲟⲩϧⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲱⲛϧ. Ⲛⲓⲡⲁⲧϣⲉⲗⲏⲧ ⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲉϣⲉⲛ ⲟⲩⲧⲁϩ, ϩⲁⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲱⲛϧ ⲛ̀ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲃⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϣϣⲏⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲟⲙⲡⲓ.

Ⲡϯⲡⲓ ⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ϫⲟⲩⲕⲉⲣ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϣⲁⲛⲁⲱⲣⲉⲙ ⲁⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϭⲓⲙⲱⲓⲧ ϧⲁϫⲱⲓ ϣⲁ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ, ⲁⲓϭⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣϣⲁⲩ ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲱ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛ̀ⲛⲉⲛⲓⲟϯ. Ⲱ ⲧⲁⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲁⲥⲡⲓ. Ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲭⲁⲧ ⲛ̀ⲥⲱ ⲙⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ϣⲟⲡⲧ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲓ ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲁⲕⲗⲁⲇⲟⲥ. Ⲛ̀ⲑⲟ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲁⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. Ϩⲁⲣⲁ ⲧⲉⲣⲁ ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⲉⲃⲟⲗ

2 comments:

Latoledana said...

If you would, please, add an English translation, it might help us who are not as good with Coptic as you to learn better.

Bashandy said...

Thank you for your comment. Unfortunately, this is not an educational blog. There are plenty of bilingual texts available.