Thursday, 17 August 2017

ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲓ̄ⲁ̄ ⲙ̇ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲙⲉⲥⲱⲣⲏ ⲁ̣ⲯ̄ⲗ̄ⲅ̄ ⲙ̇⳥

ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲧⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲁⲫⲓⲣⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ϣⲟⲩⲙⲉⲛⲣⲓⲧⲥ

ⲁⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲁⲗⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲛⲁϥϩⲉⲙⲥⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲗⲁⲗ ⲛ̇ⲁϫⲟⲗϯ ́(ⲧⲣⲉⲛⲟ). ⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲙ̇ⲡⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲅⲓⲟⲥ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲃ̄ϯ ⲁⲛⲓⲙⲟⲩⲗϩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲉⲙⲛⲓⲧϥ ⲛ̇ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲓⲥ. ⲁⲟⲩⲥϧⲉⲥⲙⲏ ́(ⲕⲁⲥⲉⲧⲁ)  ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ ⲉⲥϣⲉⲛⲁⲥ ϣⲁ ⲧⲉϥⲁⲛⲍⲏⲃ ⲛ̇ⲧⲟⲟⲩⲓ. ⲁⲡⲓⲥϧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲁϥϯⲥⲙⲏ ⲙ̇ⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ  ⲡⲭⲱⲣⲟⲥ ⲛ̇ⲛⲓⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ ⲛⲁ ⲡⲓⲙⲟⲛⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉ ⲁⲃⲃⲁ Ⲙⲁⲕⲁⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲡϣⲁϥⲉ ⲛ̇ⲧⲉ ϣⲓϩⲏⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̇ϯⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲓⲁ. ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲓϩⲟⲩⲓϯ ⲛ̇ϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩϫⲉⲛϫⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡϣⲱⲕ ⲙ̇ⲡⲁϩⲏⲧ.

ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̇ⲡⲓϣⲱ̄ϣ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ϣⲏⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲛ̇ⲑⲟⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ  ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲛ̇ⲓⲱⲧ.

ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲟ. ⲁⲓϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲓⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ. ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ. ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ.

Ϧⲉⲛ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲗⲟⲩ ⲫⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲥ̇ⲟⲛⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲁϩⲟ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲁ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲭⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲛⲉⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲟⲗⲥⲉⲗ ⲙ̇ⲡⲓⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲙ̇ⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ. Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲁⲃⲟⲧ ⲥ̇ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓⲱϣ ⲡⲉ ⲉϯⲯⲁⲗⲙⲟⲇⲓⲁ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ.
Ϧⲉⲛ ⲡϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ ⲁⲓϫⲉⲛⲉⲛ ⲛ̇ⲛⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲛⲟⲩⲣⲁⲛ ⲛⲉ ⲡⲉⲕⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲡⲓⲣⲉϥϫⲱ ⲉⲧⲁϥϯⲧⲟⲧϥ ⲛⲏⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ.
ⲁϥϣⲁⲛ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ϣⲁⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲛⲉϩⲥⲓ ⲛⲛⲓⲙⲕⲁⲩϩ ⲛ̀ϩⲏⲧ. Ⲉⲧⲁⲩⲓⲛⲓ
ⲛ̇ⲟⲩⲕⲟⲩⲙⲡⲓⲟⲩⲧⲉⲣ (ηλεκτρονικός υπολογιστής) ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓⲧⲁⲕⲟ ⲙ̇ⲙⲟϥ ⲉⲓϭⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲡϧⲁⲉ ⲁⲓⲉⲣϣⲁⲩ. ⲟⲩⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲓ ⲁⲥⲥϧⲁⲓ ⲙⲫⲃⲓⲟⲥ ⲛϯⲁⲅⲓⲁ Ⲧⲩⲙⲓⲁⲛⲏ. ⲁⲓⲥϧⲏⲧϥ ϩⲓ ⲡⲓⲕⲟⲩⲙⲓⲟⲧⲉⲣ. Ⲕⲉ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲥⲉⲙⲛⲓ
ⲙ̇ⲡⲓⲙⲟⲥⲓⲕⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓ ⲡⲓⲑⲓⲁⲧⲏⲣⲟⲛ.

Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲓ, ⲁⲓϫⲉⲛϫⲉⲛ ⲛ̇ϩⲁⲛⲕⲉϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲭⲱⲣⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ
Ⲁⲓⲱϣ ⲛⲟⲩϫⲱⲙ ϧⲁ ϯϩⲓⲥⲧⲟⲣⲓⲁ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ϣⲣⲱⲓⲥ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉϩⲟⲟⲩ
ⲧⲏⲣϥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓⲁⲥⲡⲓ ⲑⲁⲓ. Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛ̇ⲧⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲱⲙ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲓⲛⲥⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. Ⲁⲓ̇ⲓⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϧ ⲉⲧⲁϥϯⲕⲁϯ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲱϯ ⲛⲥⲁ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲑⲟⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ.
Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ϣⲟⲙⲧ ⲛⲁⲃⲟⲧ, ⲁⲓⲉⲣⲧⲉⲗⲉⲫⲱⲛⲓⲛ ⲛ̇ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛϯⲙⲁϯ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲛⲉ ϣⲁⲓⲣⲱⲓⲥ ϣⲁ ⲧⲫⲁϣⲓ ⲙ̇ⲡⲓⲉϫⲱⲣϩ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲙ̇ⲙⲏⲧ ⲛ̇ⲥⲟⲩⲥⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲥⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲛⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲧⲁⲓⲟ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ
ⲁϥϯⲙⲁϯ ⲛⲧⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ.

Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ϩⲁⲛⲛⲓϣϯ ⲛ̇ⲥⲁϧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛⲧⲁⲱϣ, ⲥϧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲣⲁⲟⲩⲱ ⲛϩⲁⲛϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ. ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲡⲓⲥⲁϧ Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ϥⲁⲣⲓⲇ ⲑⲁϩⲙⲉⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ Ⲙ̇ⲡⲁϯϭⲓϧⲟⲧϧⲉⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲃⲱⲟⲩⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲩϣⲓⲃϯ ⲛ̇ⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲛⲏⲓ ⲛⲧⲁϣⲧⲉⲙϭⲓϧⲧⲟϧⲉⲧ.
Ϩⲓ ⲡⲓⲓⲛⲧⲉⲣⲛⲉⲧ(ⲇⲓⲁⲇⲓⲕⲧⲩⲟ), ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϣⲫⲏⲣ ⲛ̇ⲧⲏⲓ ⲁⲛⲉⲣⲟⲩϫⲓⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲑⲃⲉ ⲡϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲁⲥⲡⲓ ⲁⲥⲣⲱⲧ ϩⲓⲟⲩⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲟⲃⲓ ⲁⲥⲁⲓⲁⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ ⲁⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲛ ⲙ̀ⲡϫⲓⲛϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⲛϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲢⲉⲙⲈⲛⲬⲏⲙⲓ. ⲁⲛⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲛⲱϣ.

Ⲟⲩⲣⲉⲙⲣⲏⲥ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ϧⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ. ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲁϣ ⲛⲣⲏϯ ⲁϥⲥⲟⲑⲙⲉϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϯⲙⲓ ⲉⲛⲁϥⲟⲓ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲁⲗⲟⲩ. ⲧⲉϥⲥⲱⲛⲓ ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ⲥⲉⲙⲛⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲙ̇ⲙⲁⲩ ⲛⲉ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲣⲉⲥⲃⲓⲁ.
Ⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ⲥⲏⲟⲩ ⲁⲓϣⲉⲛⲏⲓ ⲉⲡⲓⲙⲁⲛϯⲥⲃⲱ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. Ⲁⲓⲓ̇ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛⲥⲁϧ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ Ϣⲁϥⲓⲕ Ⲇⲉⲙⲓⲁⲛ. ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛⲁⲡⲁⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲑⲛⲉⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲩⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ. ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ, ⲥⲁϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲱϣ ⲛⲧⲉ ⲡⲓϭⲟϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲓ ⲛ̇ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲪϯ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲁⲉⲣϩⲱⲃ ⲛⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲥⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ.

ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ⲉϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧⲟⲩ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲕⲁⲙⲁⲗ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ Ⲛⲁⲃⲓⲗ Ⲙⲓⲭⲁⲏⲗ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲥⲱⲛⲓ Ⲙⲁϫⲇⲁ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲟⲩⲏⲃ ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓ ⲥⲱⲧⲉⲙ ϧⲁ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲉⲧⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲁⲓⲑⲉⲗⲏⲗ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲁϣⲱ. ⲁⲓϭⲓⲥⲃⲱ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⲙ̇ⲫⲛⲏⲃ ϣⲁϥⲓⲕ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛ. ⲁⲓⲙⲉⲛⲣⲉ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲗⲁⲥ ⲛ́ⲁⲡⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲁϣⲫⲏⲣ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲛⲁⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲏⲥ.
ϯⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲁⲓⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϩⲁⲛϫⲱ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲓϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲁⲥ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̣̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̇̀ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲓⲃϯ ⲉⲡⲉⲛⲗⲁⲥ.
ⲙ̇ⲡⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ́ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ́ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ.  ⲙ̇ⲙⲟⲛϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲁⲡ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲓⲧⲥⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲉⲥϣ̇ϣⲏⲛ.
ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ́ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ́́ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ.  ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥ̇ⲱⲛϧ ⲛ̇ϧⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ.

Wednesday, 16 August 2017

ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ

ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ:
ϩⲁⲛⲁϫⲱⲟⲩⲓ, ϩⲁⲛⲇⲟⲝⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲯⲁⲗⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ϧⲉⲛ ϯϫⲓⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ.
ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̇ϯⲥⲕⲏⲛⲏ

Wednesday, 9 August 2017

ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲥⲡⲉⲣⲁⲛⲧⲟ


ϯϭⲱⲛⲧ

ϯϭⲱⲛⲧ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ

.......................ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲛⲗⲁⲥ ⲙ̇ⲡⲕⲁϩⲓ

ϯⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̇ⲛⲛⲁⲕⲁⲥ

ⲟⲩⲟϩ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲡϫⲓⲛⲭⲁⲣⲱϥ

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϯⲛⲁϣⲥⲁϫⲓ

... ϯⲑⲱⲙⲥ ⲛ̇ⲛⲁⲕⲁϣ

ⲉⲑⲣⲟⲩⲣⲱⲧ ⲉⲛⲟⲩⲭⲁⲕⲓ

ⲧⲛⲁϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲥⲟⲩⲗⲓ

ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁⲱⲙⲥ ⲉⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩⲃⲉ ⲡϩⲟ ⲙ̇ⲫⲁϣⲓ

..... ϯⲥⲟⲙⲥ ⲉⲟⲩϭⲁϫ


______________________________________________________________________

ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓϩⲓⲕⲱⲛ


ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲛⲉϩ

ϩⲁⲛⲧⲱⲟⲩ ⲉⲩⲉⲑⲣⲉϣⲣⲱϣ

ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ. ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲟϫ

ϩⲁⲛⲃⲁⲗ ⲛ̇ϩⲏⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ


ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲃⲉⲣⲉϭⲱⲟⲩⲧⲥ

ϩⲁⲛⲫⲟϫⲓ ⲛ̇ⲟⲩⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲧϧⲁⲉ

ⲟⲩⲏⲓ ⲛ̇ⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ

ⲙ̇ⲙⲟⲛⲧⲟⲩ ϩⲱⲓⲙⲓ

ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ϩⲁⲛϣⲓⲛⲓ ⲥⲉϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ

ⲛ̇ⲁⲧϫⲱⲟⲩ


ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̇ⲙⲟⲛϯ ⲗⲁⲥ

ⲛⲓϩⲓⲕⲟⲛ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ

ⲙⲉϣⲁϥ ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲁⲛ

ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ

ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ


ⲥⲉⲡⲉⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲓⲥⲑⲟⲓⲃⲱⲛ

ϯⲭⲁ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

ⲟⲩϫⲁⲓ

.......... ⲟⲩϫⲁⲓ


____________________________________________


ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ

ⲁϭⲛⲉ ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ

........ ⲙⲏⲓⲛⲓ

ⲟⲩⲉϩⲟⲟⲩ . . .

. . . . . . . ⲱⲛϧ

ⲓⲉ ⲥⲛⲏⲓⲛⲓ
ⲟⲩ ...

ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲧϧⲁⲉ


ϩⲁⲛϫⲟⲣϯ

ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲩⲉ ⲙ̇ⲫⲣⲏ

ⲫⲟⲣϫ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ
ϩⲁⲛⲥⲏϥⲓ ⲙ́ⲃⲉⲣⲓ

ϩⲓϯⲫⲟⲣϣⲓ
ϩⲁⲛⲉⲥⲉⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉϩⲉ
ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲏⲉⲑⲏⲉⲙⲥⲓ ⲟⲩⲃⲉ
ⲡⲓⲧⲏⲗⲉϩⲟⲣⲁⲥⲓⲥ
ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲗϧⲟⲗⲟⲩ
ⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲟϥ
ⲉⲩϫⲱ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ
ⲑⲱⲙⲥ ⲙ̇ⲙⲟⲛ

ⲟⲩⲧⲏⲗⲉⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲙ́ⲃⲉⲣⲓ
ⲛⲓⲣⲉϥϧⲱⲧⲉⲃ ⲃⲉⲃⲓ
ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲛⲏⲃⲓ
ϧⲉⲛϣⲛⲉ ⲛ̇ϩⲟⲙⲧ
ϧⲁ ⲧⲫⲉ ⲛ̇ϫⲱⲛⲧ
ⲛⲁⲛⲉ ⲧⲟⲟⲩⲓ

Sunday, 6 August 2017

ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ

ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲱϣ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲟⲕ

ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲛϫⲱⲙ ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ. ⲙ̇ⲡⲓϣⲱ̄ϣ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁⲙⲁⲩ ⲁⲥⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̇ϣⲏⲣⲓ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲕⲓⲟϯ ⲛ̇ⲑⲟⲥ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲉⲧⲁⲓϣⲉⲛⲥ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲏⲓ  ϫⲉ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲣⲱⲥ ⲙ̇ⲡⲉⲥⲓⲱⲧ ⲓⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟϫ ⲛ̇ⲓⲱⲧ.

ⲁⲓⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲛⲓϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϫⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲁⲁⲥⲡⲓ. ⲉⲧⲁⲓⲱϣ ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲉⲛ ⲟⲩⲁϩⲟ. ⲁⲓϭⲓⲥⲙⲏ ⲉⲡⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲓⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩϩⲱⲥ. ⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ⲛⲁⲛⲟⲩⲛⲓ. ⲁⲓⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ̇ϩⲁⲛⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ.

ⲁⲓϭⲓⲱⲱⲟⲩ ⲉⲛⲟⲩⲭϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ. ⲁⲓⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲛ̇ⲣⲱⲙⲓ ⲉⲩⲟⲱϣ ⲛ̇ⲧⲟⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ̇ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲙ̇ⲙⲟⲛϣϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲱⲟⲩ. ⲁⲓⲓ̇ ⲉϩⲣⲁⲥ ⲛ̇ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̇ⲥⲁ ⲛⲓϧⲣⲱⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲣⲁϣⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̣̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲥⲁϫⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲙ̇ⲫⲣⲏϯ ⲛ̇ⲛⲁⲓⲟϯ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̇ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̇ⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉϫⲏⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̇̀ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ⲛ̇ⲧⲉⲛϣⲓⲃϯ ⲉⲡⲉⲛⲗⲁⲥ.

ⲙ̇ⲡⲁⲓϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ϧⲁ ⲛⲓⲫⲓⲣⲓ ⲛ̇ⲁⲡⲁⲥ ϧⲁ ⲫⲙⲟⲩ ⲛ́ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ́ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲓ.  ⲙ̇ⲙⲟⲛϩⲏⲟⲩ ⲛ̇ⲧⲁϯϩⲁⲡ ⲙ̇ⲫⲏⲉⲧⲁϥϣⲱⲡⲓ. ⲙⲁⲣⲓⲧⲥⲉ ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ϫⲉ ⲛ̇ⲧⲉⲥⲫⲓⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̇ⲧⲁϭⲓϧⲏⲓⲃⲓ ⲥⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̇ⲡⲉⲥϣ̇ϣⲏⲛ.

ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙ̇ⲙⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲧⲁⲛϧⲟ ⲛ́ⲑⲏⲉⲧⲁⲥⲙⲟⲩ ⲛ̇ⲑⲟϥ ⲟⲩⲟⲛ ϣ̇ϫⲟⲙ ⲙ̇ⲙⲟⲓ ⲛ̇ⲧⲁⲙⲉⲓ ⲙ̇ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⲛ́́ⲛⲁⲥϧⲁⲓ ⲛ̇ϫⲓϫ.  ⲧⲁⲁⲥⲡⲓ ⲥⲱⲛϧ ⲛ̇ϩⲣⲏⲓ ⲛ̇ϧⲏⲧ.

Saturday, 17 July 2010

Coptic Quill, Third Edition

 ⲟⲩⲙⲉϩⲓ ⲛ̇ⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ 

ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲙ̇ⲫⲓⲣⲓ, ϩⲁⲛϫⲱ, ϩⲁⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲗⲏⲗ  ⲉⲩⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̇ⲭⲏⲙⲓ


Contemporary Coptic Writings including short stories, songs translations, hymns, chants, lyrics, collage, poems, plays, prayers and meditations. Written by affiliates of an email group (RemEnKimi@yahoogroups.com)

http://www.coptic.org/language/Copticquill-Third.pdf

Friday, 27 November 2009

ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ

ϩⲁⲛⲙⲓⲧⲱⲟⲩⲓ

ϯϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲁ ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ
ⲥⲁ̀ⲙⲟⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲁϩⲟⲩⲓ
ϣⲁⲥⲫⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ
ⲁⲓⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲫⲉ
ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϫⲟⲥ ϫⲉ
ⲙ̀ⲡⲉⲣϣⲉ ⲉⲡϣⲱⲓ ⲁϭⲛⲉ ⲙⲟⲩⲕⲓ
ⲁⲓⲕⲱϣ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲣⲏ
ⲛⲓϣϣⲏⲛ ⲫⲱⲧ ⲉⲡϣⲱⲓ
ⲛⲓϣϣⲏⲛ ϩⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ

ϧⲁ ϯⲓⲁⲗ ⲉⲧⲕⲏϣ ϯⲙⲟⲩϯ ⲟⲩⲃⲏⲥ
ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟ
ⲧⲁⲥϩⲓⲙⲓ ⲁⲣⲉⲫⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϫⲱ
ⲧⲁⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲉⲧϫⲱϣ ϯⲙⲟⲩⲙⲓ ⲉⲑⲓⲏⲥ

ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲛ̀ⲧⲫⲉ ⲁⲓⲕⲱϯ ⲛ̀ⲥⲱⲥ
ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲟⲩⲕⲓ ⲛ̀ⲁⲃⲁϫⲏⲓⲛⲓ
ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲙⲟⲩⲕⲓ ⲉⲛⲉϩ
ϫⲉ ϩⲱϯ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ϩⲁⲗⲁⲓ

Ⲁⲑⲱⲣ

ϧⲉⲛⲥⲟⲩⲅ̅ ⲙ̀ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ ⲁⲯ̅ⲕ̅ⲋ ⲙ̀ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉϣⲉⲛϯ ⲡⲉⲧⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲙⲉⲛ ϯϣⲓⲛⲓ ⲉⲣⲱⲧⲉⲛⲭⲉⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁⲙⲉⲛⲣⲁϯ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲫⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ ϯⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲓⲕⲁϯ ⲉⲫⲙⲉⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ. ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲑⲱⲣ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲁⲛ ⲛ̀Ⲁⲑⲱⲣ(ϩⲁⲧⲱⲣ) ϯϭⲟⲓⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁⲓ. ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉⲡⲁⲓⲣⲁⲛ ⲉϫⲉⲛⲡⲁⲓⲁⲃⲟⲧ ϫⲉ ϥϩⲟⲗϫ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲁⲏⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ. ⲫⲣⲏ ϣⲁϥϯⲁⲥⲟⲉⲣⲟⲛ ϧⲉⲛ ⲫⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓϭⲏⲡⲓ ϣⲁⲩϯϧⲏⲓⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ.ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲱϯ ϩⲓ ⲛⲉⲛⲟⲩⲟϫⲓ ⲛⲉϩⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩⲛⲓⲑⲏⲟⲩ ϣⲁⲩϯⲫⲓ ⲉⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲓⲛⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓϥⲱⲓ ⲉⲧⲭⲏⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲛⲓϩⲓⲟⲙⲓ ⲉⲧⲓⲏⲥ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲛⲟⲩⲃⲧ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲁⲡ ⲛ̀ⲟⲩⲱⲓⲛⲓ. ⲛⲓϣϣⲏⲛ ϣⲁⲩϥⲟⲣϥⲉⲣ ⲉⲛⲟⲩϫⲱⲃⲓ ⲉⲧϣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓϭⲁϫ ϫⲓⲙⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲏⲓ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲟⲩⲱⲧ. ϣⲁϥⲓ̀ ⲛ̀ϫⲉ ⲫⲓⲁⲣⲟ ⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̀ϩⲁⲛⲣⲁⲥⲟⲩⲓ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲥⲉ ⲟⲩⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲉϥⲉⲥⲱⲟⲩ. ϧⲁⲧⲉⲛ ϯⲥⲛⲏⲛⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲓ ⲥⲉϭⲓⲥⲃⲱ ⲙ̀ⲫⲙⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲕⲉⲛⲥ ⲛ̀ϯⲃⲱ ⲛ̀ⲁⲗⲟⲗⲓ. ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲁⲗⲱⲟⲩⲓ ⲥⲓϯ ⲛ̀ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁⲩϣⲁⲛϥⲟϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ϭⲟⲥϫⲉⲥ.ⲁⲣⲏⲟⲩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲃⲟⲧ ⲁⲑⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓⲉⲧⲏⲓⲥ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲁⲥⲟⲩⲓ

Saturday, 1 November 2008

Friday, 31 October 2008

Morning Chaos


Why's the morning associated with hope?
Is it clarity of light, dew, birds' tweet or traditions?